Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursas

2015-06-30

67,10 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Geležinkeliečių g. 70, Pasvalyje, nuomos konkurso sąlygos:

1. Pasvalio rajono savivaldybės administracija, kodas 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, skelbia 67,10 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Geležinkeliečių g. 70, Pasvalyje (kadastro duomenų byloje Nr. 23798/1227 pastatas pažymėtas plane 6D3p, unikalus Nr. 6798-4001-2068, patalpų indeksai – 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, R-16) nuomos viešą konkursą.

2. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

3. Šį konkursą vykdo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. DV-390 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta viešo nuomos konkurso komisija.

5. Patalpų naudojimo paskirtis – vaistinių veikla.

6. Pradinis nuompinigių dydis – 32,00 Eur per mėnesį už vieną kvadratinį metrą (2147,20 Eur mėnesiui už 67,10 kv. m bendro ploto patalpas). Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su negyvenamųjų patalpų aptarnavimu. 

7. Patalpų nuomos sutarties trukmė – ne mažiau vienerių ir ne daugiau dešimties metų.

8. Konkurso dalyvių pradinis įnašas, kuris yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui – 6441,60 Eur, turi būti sumokėtas į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT34 4010 0426 0009 0105, esančią AB DNB banke. 

9. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, (2 a., mažoji posėdžių salė). Posėdis vyks 2015 m. liepos 14 d. 10.00 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti jų atstovai. 

10. Dėl papildomos informacijos apie konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Virginiją Antanavičienę (321 kab.) arba tel. (8 451) 54 114, el. paštu v.antanaviciene@pasvalys.lt.

11.  Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienomis iki 2015 m. liepos 14 d. 9.30 val., adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 321 kab.

12. Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (67,10 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

12.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kredito įstaigos pavadinimas, kodas ir sąskaitos numeris;

12.2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;

12.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

12.4. paaiškinimas, kokiam tikslui bus naudojamas nuomojamas turtas.

13. Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo.

14. Konkurso dalyvis, pateikdamas voką su paraiška,  privalo pateikti banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

PRIDEDAMA. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31