Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasitikime Tarptautinę tolerancijos dieną su TOLERANCIJOS GĖLIŲ žiedais!

2013-11-13

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau – Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) jau vienuoliktus metus inicijuoja Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios – paminėjimą Lietuvoje.

Šiems metams Tolerancijos dienos simbolį – TOLERANCIJOS GĖLĘ – pasiūlė Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centras.

Visas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas ir švietimo įstaigas kviečiame prisijungti prie siūlomos iniciatyvos ir kartu kurti Tolerancijos gėlę.

 
 

Pilietinės iniciatyvos tikslai:

  • Išsiaiškinti bei prisiminti žodžio Tolerancija reikšmę.
  • Aptarti su mokiniais temą, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius mokiniai prisimena.
  • Rasti ir aptarti XX a. istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei. Paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam.
  • Aptarti XX a. Lietuvos istorijos faktus (nacių okupaciją ir sovietinės okupacijos laikotarpius) rasti tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius mūsų Lietuvos istorijoje ar jos vertinime.

 

Kodėl Tolerancijos dienos minėjimui siūloma Gėlė?

Gėlė visuomet kelia teigiamas emocijas. Gėlės dovanojamos mylimam žmogui, įteikiamos sveikinant įvairiomis progomis, pagerbiant kieno nors atminimą ar įteikiamos susitaikymo ženklan. Gėlė dovanojama ne tik draugui ar mylimam žmogui, bet ir tam, kurio galbūt nemėgsti, kuris yra kitoks, bet tu jį toleruoji – priimi tokį, koks jis yra. Žodis „tolerancija“ ir yra pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą asmenį, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra kitokia. Visuomenėje gyvena skirtingi žmonės, todėl labai svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi. Gėlė gali būti simbolis, sujungiantis skirtingus žmones.

 

Kaip organizuoti pilietinę iniciatyvą „Tolerancijos gėlė“?

  • Pirmiausia aptarti su mokiniais žodžio tolerancija prasmę ir reikšmę. Paaiškinti, kad žodis tolerancija nereiškia žodžio meilė.
  • Paanalizuoti tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius (iš Lietuvos ir pasaulio istorijos, iš kasdieninio gyvenimo, iš mokyklos gyvenimo).
  • Pasiūlyti mokiniams nupiešti, pasiūti, pagaminti iš įvairių medžiagų gėles, kurias patys mokiniai galėtų pavadinti Tolerancijos gėlėmis.
  • Lapkričio 15 d. (penktadienį, nes lapkričio 16-oji bus šeštadienis) suorganizuoti mokykloje parodą iš mokinių nupieštų ar pagamintų gėlių ir taip papuošti savo mokyklą. Būtų šaunu, jeigu mokiniai galėtų apibūdinti savo sukurtas gėles.

 

Tolerancijos tema – universali, todėl rekomenduojame įvairių dalykų pamokose paanalizuoti šią temą, įtraukiant mokinius į pokalbius, diskusijas ir kūrybinę veiklą. Taip pat tolerancijos temą siūlome aptarti klasių valandėlėse ar kitose po pamokų organizuojamose veiklose.

 

Siūlome įtraukti įvairaus amžiaus mokinius į šios dienos minėjimą – kuo anksčiau mokiniai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje.

 

Lapkričio 16-ąją mini daugelis demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų, inicijuoja šios dienos minėjimą. Lietuvoje, nuo seno garsėjančioje kaip tolerantiška valstybė, anksčiau ir dabar susiduriama su netolerancijos pavyzdžiais prieš kitataučius, kitokį socialinį statusą ar mąstymą turinčius žmones. Netolerancijos pavyzdžių yra ir vertinant istorinę praeitį bei istorines asmenybes. Todėl Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas yra Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įgyvendindamos Švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos dalis.

 

Susidomėjusius ir norinčius prisijungti prie inicijuojamos Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo, maloniai prašome užpildyti elektroninę registracijos formą iki 2013 m. lapkričio 15 d., esančią Tarptautinės komisijos interneto tinklalapyje, Naujienų skiltyje prie informacijos apie Tolerancijos dieną: www.komisija.lt

 

Tuos, kurie palaikysite idėją organizuoti Tolerancijos dienos paminėjimą, maloniai prašome po renginių atsiųsti 1–2 nuotraukas el. paštu šiais adresais: t.kavaliauskas@lrv.lt arba i.vilkiene@lrv.lt

 

Išsamesnę informaciją mielai suteiksime telefonu  8 706 638 18 arba anksčiau nurodytais elektroninio pašto adresais.

 

Vykdomojo direktoriaus pavaduotoja, švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai