Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui iš Baltijos jūros regiono programos gauti

2008-03-03

Europos Sąjungos regioninio bendradarbiavimo Baltijos jūros regiono programos paskelbė kvietimą teikti paraiškas. Baltijos jūros regiono programa yra viena iš 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų programų, įgyvendinamų vykdant Europos Bendrijos Teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Ji taip pat apima Europos Kaimynystės ir partnerystės instrumento teritorinio bendradarbiavimo tikslus. Programa finansuoja daugiašalius projektus, kuriais siekiama kurti tvarų, konkurencingą ir teritoriniu požiūriu integruotą Baltijos jūros regioną. Paraiškų teikimo terminas: 2008 m. gegužės 30 d. 16:30 CET (17:30 Lietuvos laiku).
Baltijos jūros regiono programa apima Daniją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Suomiją ir Švediją bei Vokietijos Brandenburgo, Bremeno, Hamburgo, Meklenburgo-Pomeranijos, Šlezvigo-Holšteino ir Žemutinės Saksonijos žemes. Į programos aprėptį taip pat patenka Baltarusija, Norvegija ir Šiaurės vakarų Rusija. Kvietimo teikti paraiškas dokumentai:

Kvietimas teikti paraiškas [doc:103 kB]
Praktinis paraiškos formos pildymo vadovas [pdf:74 kB]
Paraiškos forma [pdf:341 kB]
Partnerių deklaracija [doc:122 kB]
Programos vadovas [pdf:3 MB]

Programos tikslas – formuoti Baltijos jūros regioną kaip investicijoms darbui ir gyvenimui patrauklią erdvę. Ypatingas dėmesys skiriamas investicijų parengimui ir regiono ekonominio potencialo stiprinimui, mažinant išsivystymo lygio skirtumus tarp rytinės ir vakarinės regiono dalių bei sprendžiant bendrus iššūkius.

Baltijos jūros regiono programa numato keturis prioritetus:
1. Inovacijų Baltijos jūros regione skatinimas (2007-2013 m. paramos suma - 65,4 mln. eurų)
2. Vidinio ir išorinio regiono prieinamumo gerinimas (44,2 mln. eurų)
3. Baltijos jūros, kaip bendrų išteklių, valdymas (64,4 mln. eurų)
4. Patrauklių ir konkurencingų miestų bei regionų skatinimas (47,5 mln. eurų)

Baltijos jūros regiono programos apimtis 2007-2013 m. – 221,5 mln. eurų (764,8 mln. litų). Iš programos finansuojama:
- iki 75 proc. Danijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Vokietijoje vykdomų projektų išlaidų;
- iki 85 proc. Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje vykdomų projektų išlaidų;
- iki 50 proc. Norvegijoje vykdomų projektų išlaidų;
- iki 90 proc. iš Europos kaimynystės ir partnerystės instrumento finansuojamų projektų išlaidų (su ES nepriklausančiomis kaimyninėmis šalimis);
- iki 50.000 eurų (bet ne daugiau 2 proc. projekto vertės) projekto parengimo išlaidų.

Paraiškos turi būti teikiamos programos sekretoriatui adresu:

Baltic Sea Region Programme 2007-2013
Joint Technical Secretariat
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Grubenstraße 20
18055 Rostock, Germany

Elektroninės paraiškų versijos– applications@eu.baltic.net

Daugiau informacijos apie programą Jungtinio techninio sekretoriato tinklalapyje: eu.baltic.net, http://www.bsrinterreg.net.

Informaciją taip pat teikia Jungtinis techninis sekretoriatas Rygoje:
Joint Technical Secretariat Riga
Elizabetes iela 19
1010 Riga, Latvija
Tel: +371 735 7368

Pageidaujantys teikti paraiškas gali registruotis dalyvauti programos sekretoriato organizuojamose vadovaujančių partnerių seminaruose: balandžio 2-4 d. Hamburge, balandžio 9-11 d. Hamburge. Registracijos terminas: š.m. kovo 28 d. Registracija internetu, adresu:
http://eu.baltic.net/Register_for_the_Lead_Applicant_seminar.2927.html.

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai