Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio kultūros centras skelbia atranką Kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti

2014-01-31

Pagrindinės darbo funkcijos:

Inicijuoti, rengti ir režisuoti meninius, sociokultūrinius, edukacinius renginius, programas ir projektus Kultūros centre.

Užtikrinti Kultūros centro tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą.

Rūpintis tautinių, kalendorinių ir valstybinių švenčių organizavimu ir vedimu, etnokultūros sklaida, vietos papročių ir tautinių tradicijų puoselėjimu, Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir tęstiniu mokymu, rengti Centro veiklos ir kitas reikalingas ataskaitas.

Koordinuoti Centro meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų meniniu lygiu, kolektyvų dalyvavimu Centro vykdomuose projektuose, organizuojamuose renginiuose, koncertuose ir kt., planuoti jų koncertines išvykas, organizuoti visų žanrų meno kolektyvų rajonines apžiūras.

Rengti projektus ir programas įvairiems fondams dėl finansinės paramos gavimo.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno studijų srities išsilavinimą.

Specialieji reikalavimai:

1. žinoti Centro struktūrą, veiklos sritis, išmanyti kultūrinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, darbo teisės pagrindus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių pagrindus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, regiono ir Savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;

3. išmanyti regiono kultūros savitumą;

4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;

5. mokėti sisteminti gautą informaciją; vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas – projektus;

6. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;

7. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą;

8. išmanyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas; būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas;

9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sisteminti gautą informaciją, išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Offise“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer);

11. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių).

 

Pretendentas asmeniškai arba registruotu laišku privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus.

5. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo adresu Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalio kultūros centras (raštvedės kabinetas). Tel. pasiteirauti (8 451) 34 340

 

Pasvalio kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareiginiai nuostatai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6