Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto projektas

2013-02-06

Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų biudžetas parengtas vadovaujantis Seimo patvirtintu Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Biudžeto sandaros, savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymais, įstaigų pateiktomis programų sąmatomis, atsižvelgiant į šiandienos aplinkybes ir finansinę situaciją.

 

Tvirtindamas Lietuvos Respublikos 2013 valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įsatymą, Seimas patvirtino savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį – prognozuojamas pajamas, kurio tikslas – apriboti savivaldybių skolas ir skolinimosi galimybes. Į šį rodiklį neįskaitomos biudžetinių įstaigų pajamos, vietinės rinkliavos ir pajamos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos įstatymą.

 

Pajamos. Į Savivaldybės biudžetą 2013 metais planuojama gauti 68 143,9 tūkst. Lt pajamų. Investicinių projektų vykdymui planuojama skolintis 3 500,0 tūkst. Lt. Didžiausią pajamų dalį sudaro valstybės biudžeto dotacijos – 37 579,1 tūkst. Lt arba 55,1 proc. nuo visų pajamų. Didžiausią valstybės dotacijų dalį sudaro mokinio krepšelio lėšos. 2013 metams Savivaldybei skirta 20 605,0 tūkst. Lt. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti, socialinei paramai mokiniams teikti iš Valstybės biudžeto 2013 metais planuojame gauti 10 298,0 tūkst. Lt. Iš Valstybės investicijų programos planuojama gauti 300,0 tūkst. Lt. Šios lėšos bus skirtos Pasvalio kultūros centrui. Prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pasvalio rajono savivaldybei sudaro 25539,0 tūkst. Lt, iš jų: Gyventojų pajamų mokestis iš Iždo sąskaitos struktūrų skirtumams išlyginti 8 813,0 tūkst. Lt arba 12,9 proc. nuo visų pajamų, Gyventojų pajamų mokestis iš VMI 13 619,0 tūkst. Lt arba 20,0 proc. nuo visų pajamų, turto mokesčiai 2 942,0 tūkst. Lt arba 4,3 proc. visų planuojamų pajamų, kitos pajamos 165,0 tūkst. Lt arba 0,2 proc. nuo visų planuojamų pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti visų savivaldybių biudžetams, nuo pajamų į nacionalinį biudžetą patvirtinta 57,34 proc.

 

Likučiai. Metų pradžios biudžeto lėšų likutis – 1 169,2 tūkst. Lt, pajamų, gautų už įstaigų teikiamas paslaugas lėšų likutis, 42,1 tūkst. Lt. 2012 metais nepanaudoti lėšų likučiai asignavimų valdytojams paskirstyti 2013 metų sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams dengti.              

 

Išlaidos. Savivaldybės biudžeto išlaidos 2013 m. planuojamos – 71643,9 tūkst. Lt. Didžiausią išlaidų dalį pagal ekonominę klasifikaciją sudaro sudaro išlaidos darbo užmokesčiui – 30 757,9 tūkst. Lt ir SODRAI – 9 528,8 tūkst. Lt, t.y. 56,2 proc. nuo visų planuojamų išlaidų. 2013 m. biudžete planuojamos tik šios įstaigų išlaidos: 2012 m. įsiskolinimams padengti, komunalinėms paslaugoms, mitybos, transporto ir lengvatinio mokinių pavėžėjimo, būtiniausioms prekėms ir paslaugoms. Asignavimus darbo užmokesčiui planuojama sumažinti 17 proc. nuo poreikio. Ūkio išlaidoms numatytos sumos nėra pakankamos, todėl visi bus priversti lėšas naudoti efektyviai ir taupiai. Pirminiai įstaigų pageidavimai buvo gerokai didesni ir viršijo realias galimybes daugiau kaip 5,2 mln. litų. Mokinio krepšelis bei lėšos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti tvirtinamos pagal valstybės institucijų pateiktus skaičius.

 

Savivaldybės administracijai 2013 metams išlaidų turtui ir finansiniams įsipareigojimams planuojama 6335,6 tūkst. Lt, iš jų 3250,0 tūkst. Lt paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti, 1910,6 tūkst Lt grąžinamos paskolos bankams, 300,0 tūkst. Lt Valstybės investicijų programa, 653,3,0 tūkst. Lt planuojama skirti Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai, 221,7 tūkst. Lt planuojama skirti asignavimų valdytojams reikalingam įstaigų veiklai turtui įsigyti.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto prašome teikti iki 2013 m. vasario 18 d. Savivaldybės administracijai raštu (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) arba elektroniniu paštu rastine@pasvalys.lt.

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto patvirtinimo“

1 priedas Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamos

2 priedas Pasvalio rajono savivaldybės teikiamų paslaugų pajamos ir asignavimai 2013 m.

3 priedas Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus

4 priedas Asignavimai iš specialiųjų tikslinių dotacijų

5 priedas Asignavimai pagal programas

6 priedas 2012 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymas asignavimų valdytojams įsiskolinimams padengti

 


Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2