Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursus Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojo ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto (kultūrai) pareigoms eiti

2013-02-15

 

 

2013 m. vasario 15 d. Informaciniai pranešimai Nr. 14 skelbimai: Nr. 24961 ((Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas) ir Nr. 24964 (Vyresnysis specialistas kultūrai)

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas DV-873 "Dėl Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo"

 

Teisės aktai, iš kurių bus parengta 30 testo klausimų konkursui Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigoms

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

4. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas.

8. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

9. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

10. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas.

11. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

12. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

13. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

14. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

15. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

16. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu.

17. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

18. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas.

19. Lietuvos Respublikos Seimo statutas.

20. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas.

22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

23. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

24. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

25. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

26. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.

 

 


   

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 2 d. įsakymas DV-164 "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto (kultūrai) pareigybės aprašymo patvirtinimo"

 

Teisės aktai, iš kurių bus parengta 30 testo klausimų konkursui Vyresniojo specialisto (kultūrai) pareigoms

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

4. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas.

8. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

9. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

10. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas.

11. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

12. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

13. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

14. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

15. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

16. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu.

17. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas.

18. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas.

19. Lietuvos kultūros politikos nuostatos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

20. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

21. Lietuvos kultūros centrų įstatymas.

 

 

Pretendentas privalo pateikti:

 

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama - prašymas), nurodęs, kokiu būdu - raštu ar elektroniniu paštu -informuoti pretendentą apie atitiktį šio Aprašo 15 punkto reikalavimams;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Ji gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu;

5. teisės aktų nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą, ir šio dokumento kopiją, jeigu pretendentas šią tarnybą yra atlikęs ar šiuos mokymus yra baigęs;

6. bent vienos užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) mokėjimą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu patvirtinantį dokumentą.

7. Pretendentai gali pateikti dokumentus Juridiniam ir personalo skyriui asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5