Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus informacinis pranešimas

2013-02-08

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. vasario 8 d. priėmė įsakymą Nr. DV-98 „Dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miško paskirties ir privačioje žemėje kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo bei medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos nustatymo“:

1. N u s t a t a u leidimo saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miško paskirties ir privačioje žemėje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo bei medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarką:

1.1. Prašymą dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei genėjimo darbų bei kitus dokumentus fiziniai, juridiniai asmenys pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracijai) arba seniūnijai. Seniūnijos seniūnas gautą prašymą bei kitus dokumentus perduoda Administracijai. Prašymai bei kiti dokumentai pateikiami pagal Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 nustatytą formą. Prašymai, užpildyti ne pagal nustatytą formą, nenagrinėjami.

1.2. Teikiant prašymą saugotiniems medžiams ir krūmams, kai prašoma kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius, augančius miestų, miestelių, kaimų bendro naudojimo valstybinės žemės teritorijose, reikia pateikti kaimo bendruomenės, kurios teritorijoje medžiai ir krūmai auga, arba daugiabučio namo savininkų bendrijos, kai medžiai ir krūmai auga bendrijos tvarkomoje teritorijoje, raštišką sutikimą.

1.3. Prašymus dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei genėjimo nagrinėja Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Leidimą pasirašo komisijos pirmininkas. Nesant Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos pirmininko, jo funkcijas atlieka komisijos pirmininko raštu įgaliotas komisijos narys.

1.4. Jeigu leidimui išduoti nėra pagrindo, Komisija apie tai pareiškėją informuoja raštu.

1.5. Vadovaudamasis aplinkos ministro patvirtinta Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, Komisija nustato saugotinų medžių ir krūmų vertę ir įrašo ją į leidimą.

1.6. Tais atvejais, kai yra numatyti vykdyti statybos darbai, prašymą dėl statinio projekte numatytų iškirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinų medžių ir krūmų, pateikia statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas atstovas. Kai statinio statytojas (užsakovas) yra Pasvalio rajono savivaldybės administracija, prašymą dėl projekte numatytų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, pateikia seniūnijos, kurioje įgyvendinamas projektas, seniūnas. Seniūnas prašymą teikia ir tais atvejais, kai saugotini želdiniai auga bendro naudojimo valstybinėje žemėje.                     

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. DV-262 „Dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo išdavimo tvarkos nustatymo“.

2.2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. DV-120 „Dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo išdavimo tvarkos pakeitimo“.

 

Administracijos direktoriaus įsakymus rasite Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu www.pasvalys.lt, kataloge Teisinė informacija.

 

Administracijos direktorius  Rimantas Užuotas

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. lapkričio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5