Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybės mero informacinis pranešimas apie šaukiamą Savivaldybės tarybos posėdį

2011-12-22

Savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2011 m. gruodžio 28 d. (trečiadienį) 10 val. Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1).

 

Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas:

1. Dėl Reginos Šatienės skyrimo į pareigas.

Pranešėja – Juridinio ir personalo  skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

2. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programos ataskaita „Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų sveikata 2010 m.“

Pranešėja – Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Renata Nevulytė.

3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 metų vasario 9 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2012-2014 metams patvirtinimo.

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė.

7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų dydžių nustatymo

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

8. Dėl tarnybinio atlyginimo priemokos paskyrimo Aidai Abukevičienei.

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

9. Dėl tarnybinio atlyginimo priemokos paskyrimo Dianai Jurkūnienei.

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

10. Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų kultūros įstaigų vadovams nustatymo.

Pranešėja – Juridinio ir personalo  skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

11. Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovui nustatymo.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

12. Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų direktorei Danutei Kazickienei.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

13. Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų socialinės srities paslaugų įstaigų vadovams nustatymo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

14. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus socialinių paslaugų įstaigose patvirtinimo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

15. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo.

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

16. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone.

Pranešėjas – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas.

17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos struktūros.

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas.

18. Dėl Savivaldybės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto už metus, pasibaigusius 2010 m. gruodžio 31 dieną.

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas.

19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų, jų pavaduotojų ir Savivaldybės kontrolieriaus  kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo.

Pranešėja – Juridinio ir personalo  skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo.

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

21. Dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje reikalavimo.

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

22. Informacija dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos patvirtinimo.

Pranešėja - Pasvalio rajono savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininkė Jūratė Jovaišienė.

24. Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 6740/0003:24, Nr. 6740/0003:25, Nr. 6740/0003:26 ir Nr. 6740/0003:16), esančių Pasvalio r. sav., Namišių sen., Deveitonių k., detaliojo plano patvirtinimo.

Pranešėjas - Savivaldybės vyriausiasis architektas Kęstutis Klivečka.

25. Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 6740/0003:24, Nr. 6740/0003:25, Nr. 6740/0003:26 ir Nr. 6740/0003:16), esančių Pasvalio r. sav., Namišių sen., Deveitonių k., specialiojo plano patvirtinimo.

Pranešėjas - Savivaldybės vyriausiasis architektas Kęstutis Klivečka.

26. Dėl AB „Panevėžio energija“ Pasvalio šilumos tinklų rajono 2012 metų investicijų plano ir perspektyvų iki 2016 metų patvirtinimo.

Pranešėja – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus pastatų ir statinių priežiūros inžinierė Drąsutė Baliūnienė.

27. Dėl Rosario miesto (Argentina) mero kvietimo.

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

 

 Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28