Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybės mero informacinis pranešimas apie šaukiamą Savivaldybės tarybos posėdį

2013-02-08

Priimtas 2013 m. vasario 7 d. Savivaldybės mero potvarkis Nr. MV-9 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio preliminaraus darbotvarkės projekto sudarymo“        

(Savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2013 m. vasario 20 d., trečiadienį, 10 val. Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Pasvalys, Vytauto Didžiojo a.1).

 

Sudarytas preliminarus posėdžio darbotvarkės projektas:

1. Informacija apie Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato veiklą per 2012 metus.

Pranešėjas – Pasvalio rajono policijos komisariato viršininkas Marius Jablonskas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-74 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo (T-3).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

3. Dėl Pasvalio krašto muziejaus 2013 m. veiklos vertinimo kriterijų ir rodiklių nustatymo (T-4).

Pranešėja - Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

4. Dėl Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 2013 m. veiklos vertinimo kriterijų ir rodiklių nustatymo (T-5).

Pranešėja - Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

5. Dėl Pasvalio kultūros centro 2013 m. veiklos vertinimo kriterijų ir rodiklių nustatymo (T-6).

Pranešėja - Pasvalio kultūros centro direktorė Danutė Breimelytė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

6. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo (T-7).

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl Laimos Jankauskienė papildomo darbo“ pakeitimo (T-8).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl Aleksandros Tribulskienės papildomo darbo“ pakeitimo (T-9).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

9. Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo ir vykdymo (T-10).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-207 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (T-11).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-12).

Pranešėjas – Savivaldybės kultūros tarybos pirmininkas Algirdas Mulevičius.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo (T-13).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programų patvirtinimo (T-14).

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo (T-15).

Pranešėjas – Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Petras Drevinskas.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (T-16).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T1-79 „Dėl įgaliojimų suteikimo Savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo (T-17).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

17. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo (T-18).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-19).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-20).

Pranešėjas – Investicijų ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindiniai komitetai – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimo (T-21).

Pranešėjas – Investicijų ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindiniai komitetai – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

21. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo tolesnio panaudojimo (T-22).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

22. Dėl nebaigtos statybos išlaidų perdavimo (T-23).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

23. Dėl Vaškų vidurinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo Vaškų seniūnijai (T-24).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

24. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo ugdymo įstaigoms (T-25).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-79 „Dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus Edvardo Trinkūno darbo sutarties sąlygų pakeitimo“ pakeitimo (T-26).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-122 „Dėl UAB „Pasvalio knygos“ direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo ir patvirtinimo“ pakeitimo (T-27).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

27. Dėl Pasvalio rajono 2013 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo (T-28).

Pranešėjas – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (melioracijai) Vaidotas Kuodis.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

28. Dėl pritarimo Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomų melioracijos statinių rekonstrukcijos projektų daliniam finansavimui (T-29).

Pranešėjas – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (melioracijai) Vaidotas Kuodis.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

29. Informacija apie Vyriausybės atstovo tarnybos teikimus ir reikalavimus.

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

30. Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 6770/0001:487), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Pagojo II k.9, detaliojo plano patvirtinimo (T-30).

Pranešėjas - Savivaldybės vyriausiasis architektas Kęstutis Klivečka.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

31. Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 6760/0006:283), esančio Pasvalio r. sav., Saločių sen., Raubonių k., detaliojo plano patvirtinimo (T-31).

Pranešėjas - Savivaldybės vyriausiasis architektas Kęstutis Klivečka.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

32. Dėl žemės sklypo (kad. Nr.6717/0002: 6), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Kiemelių k.,detaliojo plano patvirtinimo (T-32).

Pranešėjas - Savivaldybės vyriausiasis architektas Kęstutis Klivečka.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

33. Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų įkainių nustatymo (T-33).

Pranešėja – Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems direktorė Rasa Beinorienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos

34. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (T-34).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

35. Dėl pritarimo projektui „Joniškėlio miesto bendrojo plano ir Gyvenamųjų vietovių patikslinimo specialiojo plano parengimas“ ir dalinio finansavimo paskyrimo (T-35).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Gytis Vitkus.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

36. Dėl pritarimo projektui „Strateginių planų ir studijos parengimas“ ir dalinio finansavimo paskyrimo (T-36).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Gytis Vitkus.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

37. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (T-37).

Pranešėjas - Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

38. Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo (T-38).

Pranešėjas - Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

39. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų (T-39).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

40. Dėl bazinės šilumos kainos patvirtinimo (T-40).

Pranešėja - Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus Pastatų ir statinių priežiūros inžinierė Drąsutė Baliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

41. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl tarifo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei komunalinių atliekų susikaupimo normų patvirtinimo“ pakeitimo (T-280).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

42. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą perimti Savivaldybės nuosavybėn (T-41).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

43. Dėl Vietos projektų finansavimo (T-42).

Pranešėjas - Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Leišys.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

 

Su sprendimų projektais galite susipažinti Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu www.pasvalys.lt, kataloge Teisinė informacija - Teisės aktų projektai.

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2