Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybės mero informacinis pranešimas apie šaukiamą Savivaldybės tarybos posėdį

2013-03-22

Priimtas 2013 m. kovo 20 d. Savivaldybės mero potvarkis Nr. MV-17 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio preliminaraus darbotvarkės projekto sudarymo“        

(Savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2013 m. balandžio 3 d., trečiadienį, 10 val. Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Pasvalys, Vytauto Didžiojo a.1).

Sudarytas preliminarus posėdžio darbotvarkės projektas:

1. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų 2012 metų veiklos ataskaitoms (T-47).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

2. Dėl pritarimo Pasvalio rajono kultūros įstaigų direktorių 2012 metų veiklos ataskaitoms (T-48).

Pranešėjos – Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė ir Pasvalio kultūros centro direktorė Danutė Breimelytė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

3. Dėl pritarimo Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2012 metų veiklos ataskaitoms. (T-49).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

4. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai (T-50).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

5. Dėl pritarimo Pasvalio rajono priešgaisrinės tarnybos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai (T-51).

Pranešėjas - Pasvalio rajono priešgaisrinės tarnybos vadovas Julius Stuogis.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

6. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai (T-52).

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Užuotas.

7. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir kolegijos darbo bei mero veiklos 2012 metų ataskaitai (T-53).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

8. Dėl Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičiatės-Bitės gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo (T-54).

Pranešėjas –Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

9. Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičiaus 2013-2014 mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose nustatymo (T-55).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

10. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo (T-56).

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Eugenija Grigelionienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

11. Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo (T-57).

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Eugenija Grigelionienė.                                                            Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

12. Dėl Mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio muzikos mokykloje (T-58).

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Pasvalio rajono ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (T-59).

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto

14. Dėl Pasvalio specialiajai mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-60).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

15. Dėl Pasvalio Vaškų vidurinei mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-61).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

16. Dėl finansinės paramos jaunimo veiklai paskyrimo (T-62).

Pranešėja – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

17. Dėl sporto klubų, visuomeninių sporto organizacijų ir programų finansavimo 2013 metais (T-63).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

18. Dėl lėšų leidybai paskyrimo (T-64).

Pranešėjas – Kultūros tarybos pirmininkas Algirdas Mulevičius.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

19 Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų kultūros įstaigų vadovams nustatymo (T-65).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Pasvalio krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (T-66).

Pranešėja – Pasvalio krašto muziejaus direktorė Vitutė Povilionienė.

Pagrindiniai komitetai – Švietimo, kultūros ir sporto bei Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

21. Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo socialinės srities paslaugų įstaigų vadovams nustatymo (T-67).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

22. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo (T-68).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

23. Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose patvirtinimo (T-69).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (T-70).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2012 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (T-71).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Vasiliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

26. Dėl 2012 metų Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (T-72).            

Pranešėja – Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Telksnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

27. Dėl 2013 metų Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo (T-73).

Pranešėja – Apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Telksnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

28. Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui finansinės paramos teikimo tvarkos patvirtinimo (T-74).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

29. Dėl pritarimo projektui „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“ ir dalinio finansavimo užtikrinimo (T-75).

Pranešėjas – Investicijų ir turto skyriaus vedėjas Gytis Vitkus.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

30. Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas (T-76).

Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn (T-77).

Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

32. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai (T-78).

Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

33. Dėl turto perdavimo Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijai (T-79).

Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

34. Dėl turto nuomos (T-80).

Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

35. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone (T-81).

Pranešėjas – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

36. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (T-82).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

37. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (T-83).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

38. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (T-84).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

39. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo (T-85).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

40. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (T-43).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

41. Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Užuoto tarnybos stažo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus patvirtinimo (T-86).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

42. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo (T-87).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

43. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijų gyventojų apklausos skelbimo, apklausos komisijos sudarymo, Joniškėlio miesto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijų gyventojų apklausos tvarkos patvirtinimo (T-88).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Grybytė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

44. Dėl Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo (T-89).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Grybytė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

45. Informacija apie Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje pateiktus teikimus ir reikalavimus.

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

46. Dėl AB „Panevėžio energija“ 2013 m. papildomų investicijų derinimo (T-90).

Pranešėja - Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus pastatų ir statinių priežiūros inžinierė Drąsutė Baliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

47. Dėl Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos 2013 metų objektų sąrašo patvirtinimo (T-91).

Pranešėjas - Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus statybos inžinierius Andrius Kasparavičius.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

 

Su sprendimų projektais galite susipažinti Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu www.pasvalys.lt, kataloge Teisinė informacija - Teisės aktų projektai.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės merą                                                                                        Povilas Balčiūnas

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 
 

Pasaulio Pasvalys

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 
 

Pasaulio Pasvalys

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji