Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybės mero informacinis pranešimas apie šaukiamą Savivaldybės tarybos posėdį

2013-08-22

Priimtas 2013 m. rugpjūčio 22 d. Savivaldybės mero potvarkis Nr. MV-47 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio  darbotvarkės projekto sudarymo“        

(Savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2013 m. rugpjūčio 28 d. (trečiadienį) 10 val. Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Pasvalys, Vytauto Didžiojo a.1).

 

Sudarytas  posėdžio darbotvarkės projektas:

           1. Dėl Rolando Rastausko atleidimo iš pareigų (T-177).

            Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

            Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

            2. Dėl Rolando Rastausko skyrimo į pareigas (T-178).

            Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

            Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

            3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo (T-179).

            Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

            Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pavirtinimo (T-180).

            Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

            Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            5. Dėl pritarimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitai pagal 2012 m. gruodžio 31 duomenis (T-181).

            Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

            Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            6. Dėl turto perdavimo (T-182).

            Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

            Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            7. Dėl turto nuomos (T-183).

            Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

            Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            8. Dėl pritarimo projektui „Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio miesto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas“ (T1-184).

            Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Gytis Vitkus.

            Pagrindinis komitetas - Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            9. Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas (T-185)

            Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

            Pagrindinis komitetas - Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            10. Dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (T-186).

            Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

            Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

            11. Dėl Savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių bei Vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-187).

            Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

            Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

            12. Informacija apie Vyriausybės atstovo reikalavimus ir teikimus.

             Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

             13. Dėl Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-188).

             Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

             Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

             14. Dėl Pasvalio specialiajai mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-189)

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

             Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

             15. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo (T-190).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

             Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

             16. Dėl pritarimo sutarties pasirašymui (T-191).

             Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Dalia Vasiliūnienė.

             Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

             17. Dėl Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ nuostatų patvirtinimo (T-192).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

             Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

             18. Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 6767/0001:124 ir Nr. 6767/001:125), esančių Pasvalio r. sav., Saločių sen., Škilinpamūšio k., detaliojo plano patvirtinimo (T-193).

             Pranešėjas – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės architektas) Kęstutis Klivečka.

             Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

             19. Dėl vietinės rinkliavos už šunų bei kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo (T-194).

             Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Švedavičiūtė.

             Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

            20. Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje nustatymo (T-167).

             Pranešėja - Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Jurgita Vaitiekūnienė.

             Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

            21. Dėl pritarimo projektui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pumpėnų miestelyje, Pasvalio rajone“ ir dalinio finansavimo paskyrimo (T-195).

            Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Gytis Vitkus.

             Pagrindinis komitetas - Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            22. Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvareliškių g. 1, Pasvalyje, nuomos (T-196).

            Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Gytis Vitkus.

            Pagrindinis komitetas - Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-160 „Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo“ pakeitimo (T-197).

            Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Gytis Vitkus.

            Pagrindinis komitetas - Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

            24. Dėl Nijolės Klimavičienės atleidimo iš pareigų (T-198).

            Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

            Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

Su sprendimų projektais galite susipažinti Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu www.pasvalys.lt, kataloge Teisinė informacija - Teisės aktų projektai.

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai