Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos informacinis pranešimas apie priimtus sprendimus

2013-02-21

Pasvalio rajono savivaldybės taryba posėdyje, kuris įvyko 2013 m. vasario 20 d., priėmė šiuos sprendimus:

Nr. T1-7 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintas Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m.kovo 1 d.).

Nr. T1-11 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-207 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“;

(Sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T1-207 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“. Nustatytas įkainis už Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams – 130 Lt. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 d.).

Nr. T1-12 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

(Sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T1-178 „Dėl Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“. Nuostatų 7 punktu patvirtinta, kad rekomendacija kandidatams Pasvalio krašto premijai gauti turi būti pristatoma į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį skyrių ir užregistruojama iki einamųjų metų spalio 31 d.).

Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų biudžetas).

Nr. T1-14 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programų patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programos).

Nr. T1-15 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“;

(Sprendimu nustatyti Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 d.).

Nr. T1-16 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;

(Sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T1-30 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“).

Nr. T1-18 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų programa ir viešųjų darbų sąrašas).

Nr. T1-19 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;

(Sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T1-47 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 d. ).

Nr. T1-20 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaita).

Nr. T1-21 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmatos patvirtinimo “;

(Sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų planuojamų vykdyti priemonių sąmata).

Nr. T1-28 „Dėl Pasvalio rajono 2013 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono 2013 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programa).

Nr. T1-29 „Dėl pritarimo Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomų melioracijos statinių rekonstrukcijos projektų daliniam finansavimui“;

(Sprendimu pritarta Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų vykdomų melioracijos statinių rekonstrukcijos projektų daliniam finansavimui).

Nr. T1-30 „Dėl žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Pagojo II k. 9, detaliojo plano patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintas žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Pagojo II k. 9, detalusis planas).

Nr. T1-31 „Dėl žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Saločių sen., Raubonių k., detaliojo plano patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintas žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Saločių sen., Raubonių k., detalusis planas).

Nr. T1-32 „Dėl žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Kiemelių k., detaliojo plano patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintas žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Kiemelių k., detalusis planas).

Nr. T1-33 „Dėl Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikiamų atlygintinų paslaugų ir jų įkainių nustatymo“;

(Sprendimu nustatytos Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikiamų atlygintinų paslaugos ir jų įkainiai. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m.kovo 1 d.).

Nr. T1-35 „Dėl pritarimo projektui „Joniškėlio miesto bendrojo plano ir Gyvenamųjų vietovių patikslinimo specialiojo plano parengimas“ ir dalinio finansavimo paskyrimo“;

(Sprendimu pritarta projektui „Joniškėlio miesto bendrojo plano ir Gyvenamųjų vietovių patikslinimo specialiojo plano parengimas“ ir paskirtas dalinis finansavimas).

Nr. T1-36 „Dėl pritarimo projektui „Strateginių planų ir studijos parengimas“ ir dalinio finansavimo paskyrimo“;

(Sprendimu pritarta projektui „Strateginių planų ir studijos parengimas“ ir paskirtas dalinis finansavimas).

Nr. T1-38 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintos Pasvalio sporto mokyklos teikiamos paslaugos ir jų įkainiai. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m.kovo 1 d.).

Nr. T1-40 „Dėl bazinės šilumos kainos patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtinta bazinės šilumos energijos kaina UAB „Lenauda“ 5 metams).

Nr. T1-41 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl tarifo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei komunalinių atliekų susikaupimo normų patvirtinimo“ pakeitimo“;

(Sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T1-156 „Dėl tarifo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei komunalinių atliekų susikaupimo normų patvirtinimo“. Nustatytas tarifas už vieno kubinio metro komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 53,40 Lt (penkiasdešimt trys Lt 40 centų) be PVM. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 d.).

Nr. T1-44 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos programos patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos programa).

Nr. T1-45 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo tarifas 0,41 Lt (be PVM) skaičiuojamas vienam kvadratiniam metrui nuosavybės daliai (patalpų naudingam plotui) kas mėnesį. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 d.).

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimus rasite Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu www.pasvalys.lt, kataloge Teisinė informacijaTeisės aktai.

 

Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2