Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos informacinis pranešimas apie priimtus sprendimus

2013-05-30

Pasvalio rajono savivaldybės taryba posėdyje, kuris įvyko 2013 m. gegužės 29 d., priėmė šiuos sprendimus:

Nr. T1-127 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

(Sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-7 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Nr. T1-129 „Dėl Viešų konkursų Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtinti Viešų konkursų Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatai).

Nr. T1-132 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmata).

Nr. T1-133 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 metų lėšų paskirstymo“;

(Sprendimu iš 2013 metų Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenes sveikatos rėmimo specialiosios programos paskirstytos lėšos sveikatinimo projektų įgyvendinimui).

Nr. T1-134 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programos įgyvendinimo 2013 m. priemonių plano patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programos įgyvendinimo 2013 m. priemonių planas).

Nr. T1-135 „Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“;

(Sprendimu nustatyti 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje).

Nr. T1-136 „Dėl žemės mokesčio tarifus nustatymo 2014 metams“;

 (Sprendimu nustatyti žemės mokesčio tarifai 2014 metams Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje).

Nr. T1-137 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

(Sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-18 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“).

Nr. T1-141 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pasvalio rajone“;

(Sprendimu nuspręsta suteikti: Saločių sen., Saudogalos k., esančiai gatvei pavadinimą Bajorkelio g.; Saločių mstl., esančiai gatvei – Bėrelės g.; Joniškėlio apylinkių sen., Nereikonių k., esančioms gatvėms – Ąžuolų g., Malūno g.).

Nr. T1-142 „Dėl žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Ustukių k., Tujų g. 1 detaliojo plano patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtintas žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Ustukių k., Tujų g. 1 detalusis planas).

Nr. T1-144 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatai).

Nr. T1-145 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“;

(Sprendimu patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų įkainiai. Sprendimas įsigalioja nuo 2013 m. birželio 1 d.).

Nr. T1-146 „Dėl Vietos projektų finansavimo“;

(Sprendimu nuspręsta skirti laikiną finansavimą iš Savivaldybės biudžeto Vietos projektų pareiškėjų: Pasvalio rajono Raubonių kaimo, Norių krašto, Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenių ir Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos įgyvendinamiems projektams).

Nr. T1-147 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

(Sprendimu pakeistas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimas „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimus rasite Savivaldybės interneto tinklalapyje adresu www.pasvalys.lt, kataloge Teisinė informacijaTeisės aktai.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                         Gintautas Gegužinskas

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. kovo
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. kovo
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4