Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Šaukiamas Savivaldybės tarybos posėdis

2015-06-22

Savivaldybės meras  2015 m. birželio 25 d. (ketvirtadienį) 10 val. šaukia  Savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks  Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1).

Savivaldybės mero 2015 m. birželio 22  d. potvarkiu Nr. MV-34  Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės sudarymo  sudarytas Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas:

1. Dėl UAB „Pasvalio knygos“ direktoriaus (1120 48) pareiginės instrukcijos patvirtinimo (T-170).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2. Dėl Ingos Krapavickienės paskyrimo į UAB „Pasvalio knygos“ direktoriaus pareigas (T-177).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

3. Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (T-171).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

4. Dėl Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (T-172).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

5. Dėl Pasvalio lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ nuostatų patvirtinimo (T-165).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

6. Dėl Pasvalio sporto mokyklai 2015 m. veiklos vertinimo kriterijų ir rodiklių nustatymo (T-176).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-13 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (T-158).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

8. Dėl lėšų paskyrimo nevyriausybinėms organizacijoms (T-155).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Gaspariūnaitė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

9. Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-161).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

10. Dėl Mokesčio už naudojimąsi Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (T-168).

Pranešėjas – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus statybų inžinierius Andrius Kasparavičius.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

11. Dėl UAB „Pasvalio vandenys“ valdybos išrinkimo (T-168).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

12. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ valdybos išrinkimo (T-167).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

13. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo (T-169).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl turto nuomos“ pakeitimo (T-157).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

15. Dėl turto nuomos (T-175).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo (T-156).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindiniai komitetai – Švietimo, kultūros ir sporto, Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

17. Dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo (T-160).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

18. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo (T-163).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo (T-153).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo (T-159).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

21. Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo (T-164).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

22. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymo (T-173).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (T-162).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

24. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės institucijų vadovų ir jų pavaduotojų kasmetinių atostogų eilės patvirtinimo (T-154).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

25. Dėl Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo (T-178).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

26. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (T-166).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (T-152).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

28. Dėl pritarimo projekto teikimui (T-180).

Pranešėjas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Petkevičius.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

29. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo (T-179).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui finansinės paramos teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (T-182).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl paraiškų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Pasvalio rajono savivaldybėje vertinimo komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pripažinimo netekusius galios (T-181).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. 74 „Dėl aplinkos konkurso tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-183).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

33. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-184).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

34. Informacija apie Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. birželio 18 d. Nr. T-13(2.1) teikimą „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“.

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

 

Su sprendimų projektais galite susipažinti čia

 

Savivaldybės administracijos informacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28