Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Šaukiamas Savivaldybės tarybos posėdis

2015-10-27

Savivaldybės meras  2015 m. lapkričio 4 d. (trečiadienį) 10 val. šaukia  Savivaldybės tarybos posėdį. Posėdis vyks  Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1).

Savivaldybės mero 2015 m. spalio 27 d. potvarkiu Nr. MV-68  Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės sudarymo  sudarytas Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektas:

2.1. Dėl Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo (T-275).

Pranešėjas – Pasvalio krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininkas Vilhelminas Janušonis.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

2.2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2015–2016 metams patvirtinimo (T-271).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

2.3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo (T-268).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

2.4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-269).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

2.5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-117 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-249).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

2.6. Dėl Pasvalio muzikos mokyklai didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo (T-265).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

2.7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomeninės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo (T-270).                      

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

2.8. Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių ir fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio dydžių 2016 metams patvirtinimo (T-248).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.9. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T1-127 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-251).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-114 „Dėl renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-252).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-255).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-250).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.13. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-59 „Dėl mokesčio už naudojimąsi Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-261).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.14. Dėl kreditinės linijos ėmimo investiciniams projektams finansuoti (T-257).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.15. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų (T-254).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.16. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų (T-262).

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.17. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (T-263).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

2.18. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-144 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (T-245).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

2.19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo (T-256).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

2.20. Dėl Tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo (T-259).

Pranešėja – Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

2.21. Dėl Socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo (T-260).

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

2.22. Dėl leidimo įsigyti mikroautobusą (T-266).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.23. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T-246).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.24. Dėl turto perdavimo (T-247).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.25. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (T-258).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Gaspariūnaitė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

2.26. Dėl lėšų paskyrimo iš Savivaldybės religinių bendrijų rėmimo priemonės (T-267).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Gaspariūnaitė.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

2.27. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano pakeitimo (atnaujinimo) (T-253).

Pranešėja – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus šilumos energetikos inžinierė Drąsutė Baliūnienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.28. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų planuojamų vykdyti priemonių lėšų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (T-264).

Pranešėjas – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimutis Balčiūnaitis.

Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos.

2.29. Informacija apie Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnybos 2015 m. rugsėjo 29 d. teikimą Nr. T-29(2.1) ir 2015 m. spalio 13 d. teikimą Nr. T-36(2.1).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

2.30. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-28 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo (T-272).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.

Pagrindinis komitetas – Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų.

2.31. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-33 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ pakeitimo (T-273).

Pranešėja – Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė.

Pagrindinis komitetas – Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų.

2.32. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (T-274).

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas.

Pagrindinis komitetas – Švietimo, kultūros ir sporto.

 

Su sprendimų projektais galite susipažinti čia.

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. sausio
P A T K P Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31