Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Naujienos

Valstybinė ligonių kasa: dar kartą apie endoprotezavimo tvarką

2013-01-31

Lietuvoje šių metų pradžioje kelio ir klubo sąnarių endoprotezavimo operacijos laukė daugiau kaip 9 tūkstančiai asmenų. Tai rodo, kad ši problema svarbi daugeliui žmonių. Jiems reikia žinoti endoprotezavimo tvarką. Visų pirma žinotina, kad apsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims sąnarių endoprotezai ir išlaidos sąnarių endoprotezams įsigyti yra kompensuojami.

 

Sąnarių endoprotezus centralizuotai perka ir nemokamai skiria Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK). Taip pat VLK kompensuoja pacientų, savo lėšomis įsigijusių sąnarių endoprotezus, išlaidas. Perkami standartiniai cementinio tvirtinimo kelio, klubo, peties, alkūnės ir mechaninio tvirtinimo čiurnos sąnario endoprotezai bei jų priedai, kompensuojami specialiųjų ir individualiųjų sąnarių endoprotezų įsigijimo išlaidas.

 

Pirmasis žingsnis – endoprotezo skyrimas ir prašymo pateikimas

 

Jei operacija planinė

Tad jei reikalinga planinė sąnario endoprotezavimo operacija, atvykę konsultuotis pas gydytoją ortopedą traumatologą pirmiausiai užpildykite prašymą standartiniam sąnario endoprotezui gauti. Jei iš karto nusprendėte, kur operuositės, gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos išvadą pateikite tai gydymo įstaigai, kurioje operuositės. Gydymo įstaiga pasirūpins šių dokumentu pateikimu VLK.

 

Jeigu iš karto nenusprendėte, kur bus atliekama operacija, pasiimkite gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos išvadą, o apsisprendę dėl operacijos vietos ir parašę prašymą šiuos abu dokumentus siųskite į VLK (Europos aikštė 1, LT-03505 Vilnius).

 

Jei operacija neplaninė

Jeigu operacija neplaninė arba skubi, arba jei reikalingas specialusis, individualusis ar revizinis endoprotezas, prašymą atsiunčia gydymo įstaiga, kurioje pacientas nusprendžia operuotis.

 

Antras žingsnis – registracija

Lietuvoje, kaip daugelyje Europos šalių, endoprotezavimo operacijos atliekamos pagal eilę. VLK registruoja gautus dokumentus dėl endoprotezavimo ir pagal juos pacientai patenka į eilę: prašymai dėl standartinių, specialiųjų, individualiųjų ar revizinių endoprotezų skyrimo registruojami VLK kompiuterinėje duomenų bazėje pagal jų pateikimo VLK datą. Sąnarių endoprotezai pacientams skiriami kas ketvirtį eilės tvarka pagal pacientų prašymų registravimo VLK datą.

 

Pacientas vienu metu gali pateikti prašymus ir abiejų sąnarių endoprotezams arba kompensacijoms, jei įsigyja endoprotezus savo lėšomis, gauti. Tada jis turėtų užpildyti atskirus prašymus ir pridėti reikiamas gydytojų išvadas. Šiuo atveju vienas prašymas bus registruojamas iš karto (pagal pateikimo datą), o antrasis – ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pirmojo prašymo registravimo dienos.

 

Jei nuspręsite įsigyti implantą (endoprotezą) savo lėšomis

Jei jūs jau įrašytas į eilę sąnario endoprotezui gauti, bet nutariate nelaukti, kol endoprotezas jums bus paskirtas eilės tvarka, turite galimybę savo iniciatyva įsigyti šį arba kitą tinkamą ir gydytojo ortopedo traumatologo rekomenduojamą implantą (VLK neperkamą). Reikia užpildyti prašymą implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą.

 

Jei norite gauti dalinę sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensaciją, ne vėliau kaip per 90 dienų po operacijos pateikite VLK reikiamus dokumentus. Tai prašymas sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensacijai gauti (nustatyta forma) – jame būtina nurodyti savo asmeninę sąskaitą banke, į kurią bus pervedama kompensacija. Taip pat reikia ligos istorijos išrašo apie atliktą sąnario endoprotezavimo operaciją, panaudojant paciento lėšomis pirktą endoprotezą, ir duomenų apie panaudotą endoprotezo. Pateikite ir sąnario endoprotezo įsigijimo originalią sąskaitą faktūrą ir kasos aparato čekį arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą, arba banko nurodymą, arba banko sąskaitos išrašo kopiją bei prašymo implantuoti savo lėšomis įsigytą sąnario endoprotezą kopiją.

 

Kai paskirtas endoprotezas gautas ir atėjo laikas operuotis

Sulaukę sąnario endoprotezo eilės tvarka ir VLK pranešimo apie jums skirtą endoprotezą, per 30 dienų turite atvykti į gydymo įstaigą, kurioje norite būti operuojamas, ir suderinti operacijos laiką gydymo įstaigos nustatyta tvarka. Jeigu per 30 dienų nuo pranešimo gavimo neatvyksite į gydymo įstaigą arba raštu atsisakysite operuotis, endoprotezas eilės tvarka skiriamas kitam toje pačioje gydymo įstaigoje endoprotezavimo operacijos laukiančiam pacientui.

 

Pasitaiko, kad pacientas apsigalvoja ir nusprendžia pakeisti gydymo įstaigą, kurioje jį operuos. Tuomet privalu apie tai pranešti VLK, tačiau ne vėliau kaip iki paskutinės VLK pranešime apie jam skirtą sąnario endoprotezą nurodytos registravimosi operacijai termino dienos. Užpildykite laisvos formos prašymą leisti operuotis kitoje gydymo įstaigoje ir siųskite VLK. Į kitos gydymo įstaigos eilę būsite įrašytas pagal ankstesnio prašymo pateikimo VLK datą. Sąnario endoprotezas iš vienos gydymo įstaigos į kitą nepervežamas – jis eilės tvarka skiriamas kitam toje pačioje gydymo įstaigoje endoprotezavimo operacijos laukiančiam pacientui.

 

Jei nesutiksite operuotis po endoprotezo skyrimo – tik viena galimybė grįžti į eilę

Jei pacientas, kuriam eilės tvarka skiriamas sąnario endoprotezas, nesutinka operuotis pagal gydymo įstaigos nustatytus terminus, jam skirtas endoprotezas eilės tvarka atitenka kitam toje pačioje gydymo įstaigoje endoprotezavimo operacijos laukiančiam pacientui. Tačiau tokiu atveju dar galima vieną kartą pasinaudoti galimybe grįžti į eilę pagal savo pirminio prašymo registravimo VLK datą.

 

Tuomet reikia atvykus arba paštu VLK pateikti prašymą pakartotinai jį įrašyti į eilę pasirinktoje gydymo įstaigoje pagal pirminio prašymo registravimo VLK datą. Ši galimybė galioja ne ilgiau kaip 1 metus nuo numatyto operacijos termino pabaigos. Pacientai, įrašyti į eilę sąnario endoprotezui gauti, bet iki 2012 m. rugsėjo 30 d. atsisakę numatytu laiku operuotis, turi teisę iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. kreiptis į VLK dėl įrašymo į eilę operuotis. Nepasinaudojęs šia galimybe, pacientas turi užregistruoti į eilę iš naujo. Taip pat žinotina, kad pacientų vietos VLK eilėje sąnario endoprotezui gauti arba paskirti sąnarių implantai kitiems asmenims neperleidžiami.

 

Neplaninės ir skubios operacijos

Neplaninės sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos dėl navikų, kurie suardo sąnario struktūrą ir pažeidžia sąnarinius paviršius, dėl nesuaugusių lūžių, dėl blauzdikaulio apatinės dalies lūžio, taip pat dėl gresiančių ortopedinių endoprotezų, implantų, transplantatų komplikacijų. Šios operacijos atliekamos per 3 mėnesius nuo paciento arba gydymo įstaigos prašymo skirti sąnario endoprotezą dienos.

 

Skubios sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos nedelsiant dėl patologinių lūžių, dėl kurių atsiranda visos šlaunikaulio galvos nekrozė, dėl žastikaulio viršutinės ir apatinės dalių, alkūnkaulio viršutinės dalies, šlaunikaulio kaklo ar pergūbrinio lūžio, esant artrozės požymių.

 

Pacientams, savo lėšomis įsigijusiems sąnarių endoprotezus, kompensacijos skiriamos po planinių operacijų eilės tvarka pagal jų prašymų registravimo VLK datą. Kompensuojama mažiausia operacijos atlikimo laikotarpiu VLK nupirkto atitinkamos grupės sąnario endoprotezo kaina.

 

Šiuo metu pacientams už savo lėšomis įsigytą klubo sąnario endoprotezą kompensuojama 1731,35 Lt, už kelio sąnario endoprotezą – 3274,64 lito.

 

Jei pacientui, neįrašytam į VLK eilę sąnario endoprotezui gauti, leidžiama implantuoti savo lėšomis įsigytą endoprotezą, operacija jam gali būti atliekama tik tuomet, kai nėra numatyta atlikti operacijų į šią eilę įrašytiems asmenims.

 

Kada tektų mokėti?

Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams už atliktą operaciją, būtinus vaistus, medžiagas ir kitas priemones gydymo įstaigai sumoka VLK pagal nustatytas ir patvirtintas bazines kainas. Jeigu pacientas savo iniciatyva pasirenka brangesnes procedūras, vaistus, medžiagas ar priemones, jis apmoka paties pasirinktų vaistų, procedūrų, medžiagų ir kt. priemonių kainų ir bazinių kainų skirtumą.

 

Po operacijos

Baigus gydymą stacionare ir pirmąjį reabilitacijos etapą, pacientui skiriamas antrasis ir, jei reikia, trečiasis reabilitacijos etapas. Pacientas gali ir atsisakyti reabilitacijos, tai patvirtindamas parašu ligos istorijoje.

 

Informacija – internetu ir telefonu

VLK interneto svetainės skiltyje „Endoprotezavimas“ skelbiamas sąrašas įstaigų, kur atliekamos endoprotezavimo operacijos. Sąraše nurodoma, kiek laiko kurioje ligoninėje tenka laukti sąnario pakeitimo operacijų. Laukimo trukmė priklauso nuo atliekamų operacijų skaičiaus ir pacientų pasirinkimo, kokioje ligoninėje ir nuo kada laukti. Tad pacientas turi galimybę pasirinkti įstaigą, kurioje eilė jam reikalingai operacijai mažesnė.  

 

Pavyzdžiui, 2013 m. sausio mėnesio duomenimis, klubo sąnario endoprotezavimo operacijų trumpiausiai – 5 mėnesius – teko laukti Biržų ligoninėje, o kelio operacijos Raseinių, Marijampolės, Telšių, Respublikinėje Klaipėdos, Panevėžio ir Klaipėdos universitetinėje ligoninėse atliktos greičiau kaip per mėnesį. Nuo šių gydymo įstaigų labiausiai atitrūksta Šiaulių ligoninė, kurioje operacija gali būti atlikta praėjus net trejiems metams po prašymo pateikimo. Laukimo trukmė nebūtinai tokia pati išliks ir ateityje – ji gali ir trumpėti, ir ilgėti. Dažnai nutinka ir taip, kad į eilę sugrįžta tie pacientai, kurie eilės tvarka gavo sąnario endoprotezą, tačiau dėl tam tikrų priežasčių paskirtu laiku negalėjo operuotis.

 

Ligonių kasų informacijos telefonu 8 700 88888 teikiama pacientams reikalinga informacija. Paskambinus reikia pasirinkti temą „Endoprotezavimas“ ir specialistas atsakys į jums rūpimus klausimus.

 

Teisės aktas, reglamentuojantis sąnarių endoprotezavimo tvarką – „Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-810.

 

 

Valstybinės ligonių kasos prie SAM informacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2