Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Leidimo kasinėti ar aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS11.1.

2.

Administracinės paslaugos versija

2020-05-15

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo kasinėti ar aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima leidimų žemės darbams (kasinėjimų) išdavimą X seniūnijoje

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR. 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“.
2. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T1-153 „Dėl vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Pasvalio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, nuostatų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norintys įsigyti leidimą, elektroninėmis priemonėmis ar raštu kreipiasi į Seniūniją, kurios teritorijoje norima atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje pateikdami prašymą dėl leidimo išdavimo.
Kartu su prašymu asmuo pateikia:
- sklypo planą, suderintą su suinteresuotų organizacijų vadovais, arba projektą, suderintą su Savivaldybės administracijos architektu bei tarnybomis, kurios eksploatuoja požemines sistemas ir tinklus;
- vietinės rinkliavos sumokėjimo mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą patvirtinančio dokumento kopiją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie kasinėjamą žemės sklypą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos

 Atsakingi asmenys:
Pasvalio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Valotkienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 231 el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt;

Joniškėlio miesto seniūnijos specialistė Indrė Danilevičė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 245,
el. p. joniskeliomsen@pasvalys.lt;

Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas Sigitas Savickas,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 48 116,
el. p. daujenusen@pasvalys.lt;

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja Rūta Liberienė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 369,
el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt;

Krinčino seniūnijos seniūno pavaduotoja Anelė Užkurienė,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r., tel. (8 451) 44 189,
el. p. krincinosen@pasvalys.lt;

Namišių seniūnijos seniūno pavaduotoja Simona Valantonienė,
Namišiai, Pasvalio r., tel.(8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt;

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Mainionienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 314,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt;

Pumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja Asta Raudonienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 43 665,
el. p. pumpenusen@pasvalys.lt;

Pušaloto seniūnijos seniūno pavaduotoja Vaida Ogintienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r., tel. (8 451) 46 667,
el. p. pusalotosen@pasvalys.lt;

Saločių seniūnijos seniūno pavaduotoja Zita Šimaitienė,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 40 435,
el. p. salociusen@pasvalys.lt;

Vaškų seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Balzarevičienė,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r., tel. (8 451) 41 133,
el. p. vaskusen@pasvalys.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 425,
el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt;

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 245,
el. p. joniskeliomsen@pasvalys.lt;


Daujėnų seniūnijos seniūnas Gintaras Zuoza,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r., (8 451) 48 116,
el. p. daujenusen@pasvalys.lt;

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 369,
el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt

Krinčino seniūnijos seniūnas Gintautas Venskevičius,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r., tel. (8 451) 44 189,
el. p. krincinosen@pasvalys.lt;

Namišių seniūnijos seniūnas Kęstutis Valantonis,
Namišiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt;

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba,
Vilniaus g. 5, Pasvalys , tel. (8 451) 34 314,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt;

Pumpėnų seniūnijos seniūnė Regina Rapkevičienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 43 665,
el. p. pumpenusen@pasvalys.lt;

Pušaloto seniūnijos seniūnė Paulyna Stravinskienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r., tel. (8 451) 46 749,
el. p. pusalotosen@pasvalys.lt;

Saločių seniūnijos seniūnas Romanas Gaudiešius,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 40 435,
el. p. salociusen@pasvalys.lt;

Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r., tel. (8 451) 41 133,
el. p. vaskusen@pasvalys.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per 10 dienų kai gaunami visi tinkamai įforminti dokumentai ir informacija, reikalinga leidimui gauti.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vietinė rinkliava už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą (už parą):
• gatvių važiuojamosios dalies perkasimas – 18 Eur;
• visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 18 Eur;
• šaligatvio perkasimas – 12 Eur;
• naujo (rekonstruoto, ne senesnio kaip 5 metai) šaligatvio perkasimas -24 Eur;
• žaliųjų plotų perkasimas – 9 Eur;
• daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas – 12 Eur;
• gatvių važiuojamosios dalies atitvėrimas arba eismo apribojimas - 12 Eur;
• šaligatvio atitvėrimas arba eismo apribojimas šaligatviais – 6 Eur;
• visiškai uždarius šaligatvį, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 9 Eur;
• užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma – 24 Eur rinkliava.

Rinkliava neimama:
- kai likviduojamos inžinerinių tinklų avarijos;
- vykdant darbus Savivaldybės administracijos nurodymu.

Vietinė rinkliava mokama į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (Įstaigos kodas 188753657, PVM kodas LT88753515) sąskaitą LT39 4010 0426 0025 4527 DNB AB banke.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Prašyme nurodoma:
- darbų užsakovas (pavadinimas, buveinės adresas, kodas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefonas; jeigu užsakovas yra fizinis asmuo, - vardas, pavardė, adresas, telefonas);
- numatomi atlikti darbai;
- darbų atlikimo pradžios ir pabaigos laikas;
- darbų vykdymo trasa.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą galima teikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" svetainėje adresu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

 

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2