Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS6.2.

2.

Administracinės paslaugos versija

2016-05-01

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus želdinius Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje.

Prašymas su pridedamais dokumentais teikiamas į seniūniją, pagal jos administruojamą teritoriją.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 2008 m. sausio 31 d. Nr. D1-87 ,,Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507.

4. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. T1-32 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

5. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. DV-379 „Dėl leidimo saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miško paskirties ir privačioje žemėje kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo bei medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos nustatymo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Nustatytos formos prašymas.

2.Žemės sklypo plano kopija.

3.Žemės nuosavybę įrodančių dokumentų kopija.

4.Patvirtinto (suderinto) želdinių pertvarkymo projekto, schemos, detaliojo ar specialiojo plano kopija (jei yra).

5. Teikiant prašymą kirsti ar kitaip pašalinti želdinius, augančius miestų, miestelių, kaimų bendrojo naudojimo valstybinės žemės teritorijose, būtina pateikti bendruomenės, kurios teritorijoje medžiai ir krūmai auga, arba daugiabučio namo savininkų bendrijos, kai medžiai ir krūmai auga bendrijos tvarkomoje teritorijoje arba grupės asmenų susirinkimo, svarstomu klausimu, protokolo išrašą, kuriame išreikštas pritarimas šiuo klausimu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio ir  plėtros skyrius

 

Atsakingas asmuo:

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė Joana Grincevičienė,

tel. (8 451) 54 118, el.paštas j.grinceviciene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Antanas Asauskas,

tel. (8 451) 54 105, el.paštas a.asauskas@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (išskyrus atvejus, kai: atliekama želdinių būklės ekspertizė; seniūnui ar Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai nusprendus leidimo neišduoti)

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė. Patikrinama užpildyta prašymo forma su pateiktais dokumentais. Prireikus prašymą nagrinėja Pasvalio rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, kuri vyksta į vietą apžiūrėti numatomų kirsti ar kitaip pertvarkyti želdinių natūralios būklės, nustato želdinių atkuriamąją vertą, teikia pasiūlymus dėl leidimo kirsti želdinius išdavimo ar neišdavimo. Pagal komisijos rekomendacijas, Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas paruošia leidimą, kuriame nurodomas kertami želdiniai, jų atkūrimas, nustatoma saugotinų medžių ir krūmų atkuriamoji vertė (išskyrus atvejus, kai saugotini medžiai ir krūmai gali būti kertami neatlygintinai). Leidimas išduodamas pervedus į Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą želdinių atkuriamąją vertę.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 
 

Pasaulio Pasvalys

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 
 

Pasaulio Pasvalys

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji