Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS6.4.

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-18

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami vietinės reikšmės viešaisiais keliais tik gavus leidimą ir sumokėjus įstatymų nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis.
Išduodami leidimai vežti tik nedalomus krovinius ir kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitokiomis transporto priemonėmis ir vežti dalomus krovinius šešių ar daugiau ašių transporto priemonėmis, kurias sudaro motorinė transporto priemonė su suporintais galiniais ratais ir priekaba (puspriekabė) su suporintais ratais ir kurių ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, bendroji masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 t. Mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės vidaus keliais dydis gali būti nustatomas šalių (kelio savininko ir kelio naudotojo) tarpusavio sutarimu.
Leidimas gali būti išduodamas:
- vienkartinis mėnesiui arba metams, jeigu transporto priemonės su kroviniu ar be jo matmenys yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis: aukštį iki 50 cm (įskaitytinai) ir (ar) plotį iki 100 cm (įskaitytinai), ir (ar) ilgį iki 500 cm (įskaitytinai);
- važiuoti vieną kartą, jeigu transporto priemonės su kroviniu ar be jo matmenys yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis: aukštį daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį daugiau kaip 100 cm, ir (ar) ilgį daugiau kaip 500 cm;
- važiuoti vieną kartą arba mėnesiui, jeigu transporto priemonės su kroviniu ar be jo ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ne daugiau kaip 4 t;
- važiuoti vieną kartą, jeigu transporto priemonės ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą nuo 4,1 t iki 8 t;
- važiuoti vieną kartą, jeigu transporto priemonės masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę.
Leidimus važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduoda Savivaldybės administracija, įvertinusi kelio dangos ir jo statinių būklę.
Didžiagabaritinio krovinio vežimo sąlygas ir maršrutą Administracijos nurodymu būtina derinti su:
1. ryšių ir (ar) elektros tinklų savininkais, kai aukštis yra didesnis ar lygus 5,0 m;
2. geležinkelio savininku, jei krovinio vežimo maršrute yra geležinkelio pervaža ir yra viršijamas bent vienas iš šių transporto priemonės (jų junginio) matmenų: plotis – 5,0 m, ilgis – 24,0 m, aukštis – 4,5 m.
3. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu.
Platesnėmis kaip 3,5 m arba ilgesnėmis kaip 24,0 m transporto priemonėmis leidžiama važiuoti šviesiuoju paros metu esant geram matomumui, o tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui – tik lydint automobiliui su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Važiuojant platesnėmis kaip 4,0 m arba ilgesnėmis kaip 25,0 m didžiagabaritėmis transporto priemonėmis, visais atvejais šias transporto priemones turi lydėti automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Jeigu transporto priemonių junginys yra platesnis kaip 4,5 m ir (ar) ilgesnis kaip 30 m, jį turi lydėti policijos automobilis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.
4. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T1-59 „Dėl Mokesčio už naudojimąsi Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimas Nr. T1-154 "Dėl Mokesčio už naudojimąsi Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiamas nustatytos formos prašymas

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyrius

Atsakingas asmuo:
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas
Raimondas Endziulaitis,
tel. (8 451)  54 118, el. p. r.endziulaitis@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vietinio ūkio ir  plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis,
tel. (8 451)  54 105, el. p. a.asauskas@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Mokestis apskaičiuojamas pagal Mokesčio už naudojimąsi Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašą.

Mokestis už naudojimąsi vietinės reikšmės viešaisiais keliais mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, nurodant įmokos kodą 7840 „Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse  įregistruotomis transporto priemonėmis (jų  junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova, ir  (ar) transporto priemonės (jų  junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius  leidžiamuosius dydžius“. Transporto  priemonių savininkai ar valdytojai turi teisę šį mokestį mokėti mokėjimo pavedimu ar kitomis  įstatymais arba teisės aktais nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais. Jeigu mokestis sumokėtas pavedimu, šis pavedimas turi būti patvirtintas  banko antspaudu.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gegužės
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gegužės
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6