Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Apie mus

Pasvalio krašto žmonės visais laikais sukdavosi svarbiausių Lietuvos istorinių įvykių centre. Ir sovietinės okupacijos metais, prasidėjus krašto atgimimo Sąjūdžiui, pasvaliečiai būrėsi į Sąjūdžio grupes, susikūrė rajono Sąjūdžio taryba. Sąjūdžio prisikėlimo banga sujudino ir Vilniuje gyvenančius pasvaliečius. 1989 metų gegužės mėnesį Lietuvos rašytojų sąjungos klube susirinkę aktyviausi pasvaliečiai aptarė pasvaliečių bendrijos kūrimo reikalus, pasiskirstė veiklos barais. Pirmąjį gausesnį Vilniaus pasvaliečių susirinkimą ėmėsi organizuoti ir bendrijos programines nuostatas parengė iš Meškalaukio kilęs, Mokslų Akademijos puslaidininkių fizikos instituto specialistas E. Petrovas. Iš Pasvalio kilusius mokslininkus, humanitarus ir menininkus vienijo poetas M. Karčiauskas. Tų pačių metų liepos mėnesį susirinkę daugiau kaip pusšimtis Vilniaus pasvaliečių paskelbė šios organizacijos veiklos pradžią. Apie planus pasitarnauti atgimstančiam gimtajam kraštui susirinkime kalbėjo scenaristas K. Valensas, prof. V. Zaborskaitė, režisierius K. Vaišvila, bibliografas J. Vytulis, žurnalistas K. Pūras, doc. gydytoja G. Jusaitienė. Buvo sudarytos aštuonios darbo grupės: ekologijos (vadovas A. Špokauskas), ekonomikos ir žemės ūkio (vadovas G. Beltė), mokyklų (vadovas prof. B. Grigelionis), sociologijos (vadovas E. Petrovas), istorijos ir kraštotyros (vadovas J. Vytulis), kultūros (vadovas J. Šileika), lituanistikos (vadovas K. Markevičius), sveikatos (vadovė doc. G. Jusaitienė). Jau tada į tas darbo grupes buvo kviečiami įvairių sričių specialistai pasvaliečiai ir iš kitų miestų. Ką tik susibūrę bendrijos atstovai E. Petrovas, doc. G. Jusaitienė, M. Karčiauskas, K. Vaišvila dalyvavo Sąjūdžio renginiuose Pasvalio rajone. Vilniečių bendrijos nariai savo veiksmus derino su Pasvalio rajono Sąjūdžio tarybos nariais A. Karlausku ir R. Butėniene, dirbusiais „Darbo“ redakcijoje.

Pirmajam Vilniaus pasvaliečių organizaciniam branduoliui nuo 1989 m. gegužės mėnesio vadovavo poetas M. Karčiauskas, kuris ypač rūpinosi Vileišių giminės atminimo įamžinimu. M. Karčiausko rūpesčiu, nuolat buvo papildoma Petro Vileišio gimnazijos Meno galerija, o jos pradžia siekė 1922 metus, kai mokyklai buvo padovanoti A. Žmuidzinavičiaus ir P. Kalpoko paveikslai.

Lemtingaisiais 1991 metais sausio mėnesį į Seimo rūmų ir televizijos gynybą Pasvalio rajono žmonės net visą savaitę kasdien po keliolika autobusų atvykdavo į Vilnių, o vilniečiai rūpinosi jais pastiprindami karšta arbata ir sumuštiniais.

Masiniame mitinge sostinės Kalnų parke, 1989m. kalbėjęs V. Velikonis prieš išskrendant į Maskvoje laukusią aršią akistatą su okupacine valdžia, sakė: „Ką tik buvau gražiame susirinkime, kur Vilniuje gyvenantys iš Pasvalio rajono kilę mokslininkai, rašytojai, kultūros ir meno žmonės sukūrė pasvaliečių bendriją ir aptarė, kuo padės savo gimtinei. Atgims kaimas – atgims visa Lietuva“.

1989 metų liepos 15 dieną Pasvalio laikraštis „Darbas“ išspausdino bendrijos pirmąją veiklos programą ir artimiausius uždavinius. Į Vilniaus pasvaliečių raginimus atsiliepė ir Neringoje dirbęs gydytojas pasvalietis G. Lipnickas, kaunietis inžinierius A. Šležas ir kiti buvę pasvaliečiai.

1996 metais lapkričio 22 dieną įvyko visuotinis Vilniaus pasvaliečių susirinkimas, kuriame dalyvavo 137 iš Pasvalio krašto kilę žmonės. Susirinkime buvo priimti bendrijos įstatai, išrinkta valdyba, pirmininkas, pavaduotojas, sekretorė ir revizijos komisija. Išrinktoje valdyboje buvo 19 narių: A. Apynis, G. Čyvaitė, B. Grigelionis, S. Grigelionis, B. Jacevičienė, G. Jusaitienė, M. Karčiauskas, E. Petrovas, J. Pribušauskaitė, K. Pūras, M. Ramonienė, A. Ramonas, V. Rašomavičius, J. Stankevičienė, E. Staponinė, A. Šimkūnas, J. Tonkūnas, R. Žemaitienė. Bendrijos pirmininku išrinktas akad. prof. B.Grigelionis, pavaduotoju – doc. A. Apynis, sekretore – doc. G. Jusaitienė.

Pradedant 1989 metais bendrijos tarybos posėdžiai gana dažnai vykdavo Genovaitės ir Minvydo Jusaičių bute Žvėryne, Paribio gatvėje. Čia kaip tik ir gimė idėja surengti sostinės medikų išvažiuojamąją „polikliniką“ į Pasvalio rajoną. Vilniečių medikų neatlygintinos akcijos po Pasvalio rajono kaimus, kur tikrino žmonių sveikatą paskatino gydytoją A. Matulą organizuoti „ambulatoriją ant ratų“. Aktyviausi buvo iš Pasvalio krašto kilę gydytojai G. Čivaitė, B. Vaitiekūnas, S. Noreika. Vėliau prie gydytojų prisijungė ir mokslininkai, literatai, muzikai. Tokių ekspedicijų metu gimė doc. A. Apynio rajono jaunųjų matematikų „Rokundos“ mokykla, kuri išugdė visą būrį gabių krašto matematikų.

Rengiantis Pasvalio miesto įkūrimo 500 metų jubiliejui, poetas E. Matuzevičius ėmėsi vadovauti kūrybinei grupei parengti knygą „Užaugau Pasvaly“. Mirus E. Matuzevičiui knygos rengimui vadovavo prof. B. Grigelionis ir grupė sudarytojų.

1997 metais spalio mėnesį, minint Pasvalio jubiliejų Mokslų Akademijos didžiojoje salėje buvo pristatyta knyga „Užaugau Pasvaly“ (net dviem tiražais ją išleido „Danieliaus“ leidykla). Renginyje dalyvavo apie 200 pasvaliečių iš visos Lietuvos, biržiečių klubo atstovai, svečiai iš kitų rajonų.

Buvo pristatyta per dešimt knygų apie Pasvalio kraštą ir jo žmones.

Nemažas dėmesys skiriamas ir rajono mokiniams skatinti tiksliuosius mokslus. Atsirado prof. R. Kanapėno kasmetiniai trijų mėnesių Fizikos konkursai 2012 m. vasario mėn. Saločių vidurinėje mokykloje ir 2014 m. pradžioje Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje. Konkursų nugalėtojai kasmet apdovanojami diplomais ir piniginėmis premijomis. Dalis buvusių mokinių studijuoja universitetuose fizikos ir techniškuosius mokslus – tai būsimieji fizikai, inžinerijos specialistai, mokslininkai. Rajono skaitytojams nuo 2015 m. pradžios laikraštyje „Darbas“ kas mėnesį spausdinamas prof. R. Kanapėno skyrelis „Įdomybių pasaulyje“.                        

Po akad. prof. B. Grigelionio mirties nuo 2014 m. Vilniaus pasvaliečių bendrijai vadovavo doc. A. Apynis.

2015 metų lapkričio mėnesį bendrijos pirmininku buvo išrinktas prof. R. Kanapėnas. Jis 2016 m. kovo 5 d. parengė visuotinį bendrijos suvažiavimą. Suvažiavimas priėmė naujus bendrijos įstatus, rezoliuciją, kuriai savo parašais pritarė visi suvažiavime dalyvavę rajono seniūnai ir bendruomenių pirmininkai. Vilniaus pasvaliečių bendrija buvo pertvarkyta į Pasvalio kraštiečių bendriją, nuo tol ji jungia visus iš šio krašto kilusius žmones, taip pat ir gyvenančius užsienio šalyse. Suvažiavimo dalyviai patvirtino bendrijos logotipą. Vieningu suvažiavimo dalyvių pritarimu, buvo pasirašyta Pasvalio kraštiečių bendrijos ir Pasvalio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis.

Pasvalio kraštiečių bendrijos (asociacijos) svarbiausios datos:

2016-03-05 – Pirmasis Pasvalio kraštiečių bendrijos (asociacijos) suvažiavimas Vilniuje.
2016-03-05 – Vilniuje Bendrijos suvažiavime pasirašyta Pasvalio kraštiečių bendrijos ir Pasvalio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis.
2016-05-20 – Patvirtinti ir pagaminti pirmieji Bendrijos medaliai „Už nuopelnus Pasvalio kraštui“ (sidabro ir aukso).
2016-06-11 – „Antaninės ant Mūšos kranto“ Saločiuose: seniūnui Algimantui Mašalui už kasmet organizuojamus originalius etnokultūros renginius įteiktas Pasvalio kraštiečių bendrijos Garbės raštas.
2016-06-25 – Bendrijos delegacija dalyvavo Lietuvos etnografinių regionų atstovų susibūrime rašytojo Romo Sadausko sodyboje Demeniškių kaime, Lazdijų rajone.
2016-09-12 – 2016-10-15 – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos patalpose organizuota paroda-konkursas „Nepamirškime gimtojo krašto istorijos“.
2016-09-16 – Pasvalio krašto muziejaus patalpose įvyko pirmoji mokslinė-praktinė konferencija „Pasvalio krašto išnykusių kaimų, paveldo ir etnokultūros aktualijos“.
2016-09-17 – Pasvalio šventės metu Pasvalio kraštiečių bendrijos medaliais „Už nuopelnus Pasvalio kraštui“ apdovanoti parodos-konkurso „Nepamirškime gimtojo krašto istorijos“ pirmieji šeši laureatai.
2016-10-15 – Pasvalio rajono Namišių seniūnijoje pasirašyta Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos ir Pasvalio kraštiečių bendrijos bendradarbiavimo sutartis.
2016-11-16 – Išvyka į Vileišių rūmus.
2016-12-13 – Advento vakaronė Jono Basanavičiaus progimnazijoje.
2017-02-10 – Susitikimas su aktoriumi Regimantu Adomaičiu Vilniuje.
2017-03-04 – Pasvalio kraštiečių bendrijos (asociacijos) Antrasis suvažiavimas, Vilniuje.
2017-03-04 – Suvažiavimo dalyviai vieningai pritarė ir pasirašė „Dėl išnykusių kaimų atminimo įamžinimo Lietuvoje“ Kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto pirmininką Ramūną Karbauskį ir kultūros ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson.
2017-03-05 – Įkurtas Organizacinis komitetas „Išnykusių kaimų atminimui įamžinti“ prie Pasvalio savivaldybės.
2017-04-05 – Įvyko Organizacinio komiteto  „Išnykusių kaimų atminimo įamžinimo Lietuvoje“ pirmasis posėdis Pasvalio savivaldybėje.
2017-04-11 – pirmasis posėdis „Dėl išnykusių kaimų atminimo įamžinimo Lietuvoje“ Etninės kultūros taryboje prie LR Seimo.
2017-04-27 –  Užsienio reikalų ministerijos ambasadoriaus ypatingiems pavedimams (pirmojo LR ambasadoriaus Indijoje) Petro Šimeliūno paskaita„Lietuva–Indija“: diplomatiniai santykiai, ekonomika, kultūra.
2017-04-27 – Prof. Rimanto Kanapėno paskaita „Gydomieji lazeriai žmonių sveikatai“, skirti stacionaro, lauko ir  namų sąlygomis gydyti įvairius susirgimus, ypač sąnarių, nugaros, odos, ausų, dantų, prostatos.
2017-05-25 – Pasvalio kraštiečių bendrijos (asociacijos) pirmininkas prof. Rimantas Kanapėnas pasveikino Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Fizikos konkurso nugalėtojus, įteikė jiems diplomus ir pinigines premijas.
2017-05-25 – Organizacinio komiteto „Išnykusių kaimų atminimui įamžinti“ posėdis Pasvalio savivaldybėje.
2017-06-04 – Vyskupo Jono Kaunecko sveikinimas Daujėnų bažnyčios šventoriuje 40-ties metų kunigavimo proga.
2017-06-04 – Daujėnų miestelio Bendrijos atstovai sveikino gyventojus su miestelio švente (463 metų).
2017-06-05 – Konferencija-forumas  „Vietovardžių (išnykusių  kaimų vardų)  išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai,  pasitinkant  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“, įvykusi Lietuvos Respublikos Seime.
2017-06-10 – „Antaninės ant Mūšos“ Saločiuose.
2017 -09-08 – Organizacinio komiteto „Išnykusių kaimų atminimui įamžinti“ posėdis Pasvalio savivaldybėje.
2017-09-15 – Konferencija „Pasvalio krašto gyvenimo būdas  ir tradicijos“ ir paroda konkursas „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“.
2017-09-16 – Savivaldybės tarybos iškilmingo posėdžio metu įteikta atminimo juosta Pasvalio miestui 520 metų.
2017-09-16 – Apdovanoti nominantai padėkos raštais ir medaliais už vertingiausius istorinius dokumentus, pateiktus parodai konkursui „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“.
2017-01-05 – Renginys „Pasitinkant Naujuosius“  Vilniaus karininkų ramovėje.
2017-11-17 – Rašytojo, signataro Kazio Sajos 80-mečio minėjimas Rašytojų namuose, Vilniuje.
2018-01-14 – Arbatvakaris-spektaklis „Mano tėvynė – prie jo širdies“ – apie mūsų tautos atgaivintoją Joną Basanavičių, Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje, Vilniuje, Pilies g. 40.
2018-02-08 – Petro, Jono, Antano Vileišių paminklo atidengimas Vilniuje.
2018–04–04 – Įkurtas Komitetas „Pasaulio pasvaliečių suvažiavimui parengti 2018 m. birželio 28–29d. d.“
2018–04–20 – Pasvalio savivaldybėje pirmasis posėdis Komiteto „Pasaulio pasvaliečių suvažiavimui parengti“.
2018–06–28-29 – Pasaulio pasvaliečių pirmasis suvažiavimas Seime Konstitucijos salėje ir Pasvalio krašto muziejuje.
2018–07–17 – Pasvaliečių paroda Seime.
2018-09-14 – Trečioji mokslinė praktinė konferencija „Pasvalio krašto senoviški valgiai ir kulinarinės tradicijos“ Pasvalio krašto muziejuje.
2018-09-15 – Parodos-konkurso „1918–1940 m. Pasvalio krašto žmonių apdovanojimai“ nominantų apdovanojimai padėkos raštais ir medaliais Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekoje.
2018-09-15 – Degustacijos-konkurso „Pasvalio krašto senoviški valgiai ir kulinarinės tradicijos“  nugalėtojų apdovanojimai padėkos raštais ir piniginiais prizais.
2018-09-15 – Mokslo festivalio „Erdvėlaivis – Žemė“ renginyje Raubonyse prof. Rimanto Kanapėno paskaita „Gydomųjų lazerių panaudojimas“.
2018-09-21 –  Padėka už bendradarbiavimą, organizuojant jubiliejinį penkioliktąjį Mokslo festivalį „Erdvėlaivis Žemė“.
2018-10-20 – Pasodintas Pasvalyje, Taikos g. „Pasvalio kraštiečių ąžuolynas atkurtos Lietuvos šimtmečiui".
2018-10-20 – Įsteigta Registracijos knyga „Pasvalio krašto ąžuolynas atkurtos Lietuvos šimtmečiui“, kuriame pasirašė žmonės pasodinę 100 ąžuoliukų.
2016, 2017, 2018 – Pasvalio kraštiečių bendrijos iniciatyva ir pastangomis Pasvalio rajone sėkmingai buvo vykdoma ir toliau tebevykdoma nuolatinė akcija išnykusių kaimų atminimui įamžinti (įpaminklinti).
2019-02-01 – Arbatvakaris-spektaklis  „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“ (apie senojo Vilniaus įžymybes ir iškilias asmenybes).
2019-02-14 – Renginys Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir prof. Tado Šumsko kūrybinės veiklos 45-mečiui paminėti Vilniaus karininkų ramovėje.
2019-02-14 – Pasvalio rajono savivaldybės mero Padėka už  gyvo paminklo Lietuvos istorijai kūrimą, pasodinus Pasvalio kraštiečių ąžuolyną Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui.
2019-03-21 – Kraštiečių rašytojų Mykolo Karčiausko ir Jono Strielkūno kūrybosatminimo vakaras Lietuvos rašytojų sąjungos rūmuose, Vilniuje. Kauno aktoriai kraštiečiai Olita Dautartaitė ir Petras Venslovas skaitė jų eiles.
2019-05-04 – Pasvalio kraštiečių bendrijos 30-mečio suvažiavimas Vilniaus Karininkų ramovėje.
2019-06-15 – „Antaninės ant  Mūšos“ Saločiuose.
2019-07-20 – Deglėnų kraštiečių šventėje „Pasimatymai parke 2019“.
2019-07-21 – Kraštietės, valdybos narės G. Jusaitienės 90-ties metų jubiliejus.
2019-08-23 – Renginys „Baltijos kelio 30-mečio“ minėjimas Lietuvos–Latvijos pasienyje, Saločių seniūnijoje.
2019-09-20 – Miesto šventės renginys „Baltoji vakarienė“ Vytauto Didžiojo aikštėje, Pasvalyje.  
2019-09-24 – Vietovardžiams skirtas vakaras VU Geomokslų institute „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių  kaimų knyga“.  
2019-10-25 – Mokslinė-praktinė konferencija „Pasvalio krašto dvasininkų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę“ Pasvalio krašto muziejuje.
2020-01-17  – Bendrijos Naujųjų Metų sutikimo šventė Karininkų ramovėje.
2020-07-02 – Iškilmės Vilniaus Rotušėje „Vietovardžiai: atminties ir vartojimo tradicija“ – įrašyta į  Nematerialaus kultūros paveldą.   
2020-08-23 – Renginys-palaikymo akcija Baltarusijai „Laisvės kelias“.
2020-08-26 – Pasvalio kraštiečių bendrijai ir Pasvalio rajono savivaldybei tarybos posėdžio metu įteiktos padėkos ir sertifikatai „Už vietovardžių atminties išsaugojimą ir vartojimo tradiciją“,  įtraukta į Nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.                        

                                              

                                                

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28