Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai


Finansavimo šaltinis
80 proc. Valstybės biudžetas, 20 proc. Savivaldybės biudžetas.

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Savivaldybės administracijos direktorius  įsakymu, vadovaudamasis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos nutarimu.
(2019 m. finansavimas paskirtas 2018 m. gruodžio mėnesį)

Kas gali teikti paraiškas
Paraiškas teikti gali įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas tos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

7.1.pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
7.1.1.jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
7.1.2.paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);
7.2.į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
7.3.turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
7.4.projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).


Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui/paraiškai
Nėra numatyta, priklauso nuo metams skirtų Valstybės biudžeto lėšų.

Įgyvendinimo laikotarpis
Kalendoriniai metai (nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d.).

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Konkursas sekančių metų finansavimui skelbiamas viešai kasmet iki spalio 5 d., pateikimo data iki lapkričio 5 d. (2020 m. bus skelbiamas 2019 m. spalio mėn.).


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką
Socialinės  reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545.(2020 m. finansavimui bus patvirtinti nauji nuostatai)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2