Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Teikiamos paslaugos

Centre teikiamų dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų sudėtis:

 

 • Informavimas, konsultavimas            

Informacijos apie įstaigos veiklą teikimas tėvams, globėjams ir viešosiomis informacinėmis priemonėmis visai bendruomenei. Konsultavimas vykdomas įvairiais socialinės globos paslaugų teikimo klausimais.

 • Bendravimas

Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais/globėjais, kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis.

 • Laisvalaikio organizavimas

Renginių švenčių progomis organizavimas. Žaidimai, pasivaikščiojimai, išvykos. Sudarytos sąlygos žiūrėti televizorių, naudotis kompiuteriu, internetu, klausytis muzikos.

 • Ugdymo organizavimas

Centro patalpose veikia Pasvalio specialiosios mokyklos specialiosios klasės (vaikams su negalia nuo 7 iki 18 m.) ir darbinė klasė (jaunuoliams nuo 18 iki 21 m.).

 • Maitinimo organizavimas

Paslaugų gavėjai, kurie naudojasi trumpalaikėmis socialinės globos paslaugomis maitinami 5 kartus, o besinaudojantys dienos socialinės globos paslaugomis maitinasi- 3 kartus. Pagamintas maistas du kartus dienoje vežamas iš Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems.

 • Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Sudaromos sąlygos stiprinti paslaugų gavėjų savitvarkos gebėjimus ir savarankiškumą. Esant poreikiui užtikrinama individuali darbuotojų pagalba atliekant su asmens higiena susijusias funkcijas.

 • Darbinių įgūdžių ugdymas

Įstaigos aplinkos tvarkymas, gėlių priežiūra, sniego valymas, lapų grėbimas. Įvairūs darbai pagal pomėgius (mezgimas, įvairūs rankdarbiai). Savitvarkos ir savitarnos įgūdžių lavinimas.

 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba.

Sunkią negalią turinčius paslaugų gavėjus darbuotojai maitina, jiems maistas yra smulkinamas.

 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugos).
 • Sveikatos priežiūros paslaugos

Vaistų padavimas, temperatūros, arterinio kraujo spaudimo matavimas, pragulų profilaktika, Ūgio, svorio matavimų atlikimas, insulino leidimas, pirmos pagalbos teikimas;

 • Gydomoji kūno kultūra

Pagal šeimos gydytojų rekomendacijas, vadovaujant kineziterapeutui, lankytojai atlieka gydomąją mankštą;

 

 • Transporto paslaugų organizavimas

Centro lankytojai kasdien atvežami į centrą ir parvežami į namus Pasvalio rajono pagyvenusių ir neįgaliųjų užimtumo centro transportu.

 

 • Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Paslaugų gavėjai, kurie naudojasi šiomis paslaugomis atvežami pirmadieniais ir parvežami į namus penktadieniais. Jie naudojais aukščiau išvardintomis paslaugos ir nakvynės paslauga (4 naktis savaitėje nuo pirmadienio iki penktadienio).


 • Laikino atokvėpio paslauga Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centre „Viltis“

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su partneriu- Neįgaliųjų reikalų departamentu prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

įgyvendina valstybinį projektą „Tvaraus parėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje“, skirtą Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimui. Viena iš projekte numatomų teikti paslaugų – Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje namų aplinką atitinkančioje aplinkoje.

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“ dalyvavo projektų atrankos konkurse ir buvo atrinktas teikti Laikino atokvėpio paslaugas įstaigoje namų aplinką atitinkančioje aplinkoje Panevėžio regione. Paslauga bus teikiama Nepriklausomybės g. 41, Pasvalyje.

Siūlome teikti laikino atokvėpio paslaugas 10 proto ar (ir) psichikos negalią turinčių suaugusių asmenų, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams. Paslauga bus teikiama tuo atveju, jeigu: bent vienas iš paslaugos gavėjų tėvų ar globėjų serga, paslaugos gavėjo šeimoje yra mažamečių vaikų, gavėją globoja ar prižiūri vienas iš tėvų, paslaugos gavėjo šeimoje yra kiti sergantys ar neįgalūs šeimos nariai,  paslaugos gavėją globojantiems bent vienam iš tėvų ar globėjų skubiai tenka vykti į darbo komandiruotę, paslaugos gavėjo tėvų ar globėjų darbo grafikas perkeliamas į savaitgalius, gili krizė paslaugos gavėjo šeimoje, gavėjo būklė buvimo namuose sukelia konfliktines situacijas, paslaugos gavėjo tėvai ar globėjai išvyksta atostogauti, jiems reikia lydėti kitą šeimos narį- vaiką ar suaugusį į kelionę, paslaugos gavėjo šeimai reikia pailsėti, paslaugos gavėjo šeimai iškyla būtinybė atlikti ūkio darbus ar žemės priežiūros darbus ir kt. 

Paslauga bus teikiama 252 val. vienam asmeniui su proto ar (ir) psichikos negalia (arba šio asmens šeimos nariams, tėvams ar globėjams) per visą paslaugos teikimo laikotarpį (10 mėnesių). Paslauga bus teikiama savaitgaliais nuo penktadienio 17 val. iki pirmadienio 8 val., atsižvelgiant į paslaugos gavėjo ( jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį.

Paslaugos gavėjas, jo šeimos nariai, tėvai ar globėjai apmoka specialaus (pavyzdžiui ketoninės dietos) maisto (jei būtina), asmens higienos, sauskelnių, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugos gavėjo poreikių tenkinimo priemonių įsigijimo išlaidas arba suteikia tiekėjui visas priemones, specialų maistą, medikamentus ir pan. kurie yra būtini ir/ar reikalingi paslaugų gavėjui.

Pageidaujančius pasinaudoti Laikino atokvėpio paslauga kviečiame skambinti telefonais 8 451 34384, 8 686 08338 arba atvykti adresu Nepriklausomybės g. 41, Pasvalyje.                                                             

Sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ direktorė Marija Kunskienė

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gruodžio
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2