Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

PUŠALOTO SENIŪNIJA

Pušaloto seniūnija
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, LT-39257 Pasvalio r. sav.
Tel.:  8 451 46 667
El. p. 
pusalotosen@pasvalys.lt


Seniūnė Inga Jankauskaitė
Tel. 8 622 55553

Seniūno pavaduotoja Vaida Ogintienė
Tel. 8 620 40 096

Socialinio darbo organizatorius

8 618 25 769

Darbo organizavimo inžinierius

8 618 25 768

Kvalifikuotas darbininkas

8 655 08 993


Seniūnijos 2021 metų veiklos planas


Seniūnijos nuostatai


Seniūnaitijos


Seniūnijos centras – Pušaloto miestelis, nuo Pasvalio miesto nutolęs 23 kilometrus

Seniūnijos teritorija užima 14187,5 ha plotą, ribojasi su Pumpėnų ir Joniškėlio seniūnijomis, Pakruojo ir Panevėžio rajonais. Seniūnijoje gyvena 1539 gyventojų, jos teritorijoje išsidėstę 39 kaimai. Didesnės gyvenvietės – Pušaloto mstl., Mikoliškio k. ir Deglėnų k. Seniūnijoje veikia Pumpėnų gimnazijos darželio Mikoliškio skyrius, Pušaloto ambulatorija, Deglėnų ir Mikoliškio medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro Mikoliškio ir Pušaloto skyriai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Pušaloto, Mikoliškio ir Deglėnų padaliniai. Pušaloto seniūnijos teritorijoje įsikūrusios Pušaloto, Mikoliškio ir Deglėnų bendruomenės. Seniūnija atlieka 114,72 km vietinių viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą, 23,68 ha ploto viešųjų teritorijų tvarkymą seniūnijos gyvenvietėse, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją Pušaloto, Mikoliškio, Deglėnų ir Kauklių gyvenvietėse, organizuoja Pušaloto miestelio veikiančių ir 12 neveikiančių kapinių priežiūrą.

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra Pasvalio rajone, Pušaloto miestelyje, Dičiunų g. 2, 6 km į vakarus nuo Pumpėnų. Medinė. Pastatyta 1853 m. Liaudies architektūros formų. Bažnyčia liaudies architektūros formų, lotyniško kryžiaus plano (31,5x11,5 m), su trisiene apside, bokšteliu. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi mūrinė varpinė. Bažnyčios klebonas Virgilijus Luima.

Seniūnijoje dirba 14 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, 12 darbuotojų su kuriais sudarytos darbo sutartys, iš viso 11,25 etato.


Šalies Prezidento dekretu Nr. IK-1752 patvirtintas Pasvalio rajono Pušaloto miestelio herbas.

Rašytiniuose šaltiniuose Pušaloto gyvenvietės vardas minimas nuo XVII a. pradžios. Šalies valdovo Vladislovo Vazos nurodymu 1639 m. buvo pastatyta Pušaloto bažnyčia. 1644 m. miestelis gavo savaitinio turgaus privilegiją. 1863 m. prie Pušaloto vyko smarkios kunigo Antano Mackevičiaus vadovaujamų sukilėlių kautynės su caro kariuomene. Pušaloto apylinkių knygnešiai pasiaukojamai platino lietuvišką spaudą. Kurį laiką Pušalote kunigavo garsus tautosakininkas, etnografas Antanas Juška. Jis surinko ir užrašė apie 7 tūkstančius liaudies dainų, aprašė pušalotiečių ir kitų vietovių gyventojų vestuvių papročius. Tarpukariu Pušalotas buvo valsčiaus, tarybiniais metais – apylinkės, dabar – seniūnijos centras. Pušaloto vietovės pavadinimas kildinamas nuo pušies, nes apylinkės garsėja savo brandžiais pušynais. Legenda pasakoja, kad kartą karštą vasaros dieną pamiškėje mergina pjautuvu kirtusi rugius. Staiga iššokusi gyvatė apsivijo ranką. Mergina iš baimės sušukusi: „Jėzau, Marija!“ Tuomet pušyje pasirodžiusi Dievo Motina ir nusivijusi gyvatę.

Ši legenda tapo Pušaloto herbo sukūrimo dingstimi.
Herbo etaloną sukūrė garsus dailininkas Juozas Galkus. Žaliame lauke, atskirtame nuo sidabrinės skydo papėdės pušų šakelių juosta, auksinė Švč. Mergelės Marijos monograma.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnijos informacija

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai