Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarka

Informuojame, kad aktualią ir naudingą informaciją apie vykdomą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ galite rasti: https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/.
Atnaujinta tinklalapio informacija:
Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijos
D.U.K. Dėl sutarčių sudarymo ir talpinimo

LR švietimo ir mokslo ministerijos raštas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo“
LR švietimo ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 18 d. patvirtintas  Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas

Savivaldybės taryba 2016 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. T1-1 patvirtino Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-26):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/75b2e210d42811eba2bad9a0748ee64d


Aprašo paskirtis – apibrėžti valstybės biudžeto ir/arba Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas,  skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.

Paraiškos forma

Lėšų panaudojimo ataskaitos forma

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai