Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

LŪS Pasvalio skyriaus informacija ūkininkams

LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS PASVALIO SKYRIUS
Vytauto Didžiojo a. 1 - 120, Pasvalio m., Pasvalio miesto sen., Pasvalio r. sav., LT-39143

KONTAKTAI
Pirmininkas Vilhelminas Janušonis
el. p. ukininkai@pasvalys.lt
tel. 8 682 42821


Šių metų rugpjūčio 23 d. Lietuvos savivaldybių Žemės ūkio skyrių atstovų susitikimo Žemės ūkio ministerijoje aktualių klausimų medžiaga:
1. Afrikinio kiaulių maro prevencijos ir likvidavimo priemonių taikymas. Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas Dr. Arūnas Šileika
2. Pieno sektoriaus situacija, numatomi reglamentavimo pakeitimai. Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja Lilija Tepelienė
3. Lietuva ES bendroje žemės ūkio politikoje po 2020 m. – finansavimas ir reglamentavimas.
4. Kompensacijos už elektros tinklų operatorių naudai nustatytus servitutus. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus patarėja Lina Žongolavičiūtė
5. Kompensacijos už Elektros tinklų operatorių nustatytus servitutus. Trumpa atmintinė
6. Pranešimo apie ekstremalią situaciją pažymos pavyzdys.

 

Atsirado galimybė gauti kompensaciją už elektros stulpus ar kita elektros tinklų operatorių naudojama įrangą, nuosavuose sklypuose.
Detaliau: http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/jau-galima-teikti-prasymus-del-kompensaciju-uz-elektros-stulpus-874724
Nutarimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5f6b10093bf11e8b93ad15b34c9248c
Nuoroda į prašymą: https://www.manogile.lt/puslapiai/servitutoprasymas
Kompensaciją teikia ESO, taigi prašymus pildykite savitarnos sistemoje www.manogile.lt.  


Europos Komisija pateikė oficialų atsakymą į europarlamentaro Bronio Ropės užklausą dėl įsipareigojimų dėl tiesioginių išmokų konvergencijos nevykdymo.
Nuorodą į B. Ropės pateiktą užklausą galite rasti čia: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2018-002945+0+DOC+XML+V0//LT&language=lt.


Nacionalinės žėmės tarnybos atsakymo raštas dėl iš valstybės įsigytų išsimoktinai žemės plotų naudojimo


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymas į LŪS suvažiavimo rezoliuciją. Į abu pagal kompetenciją išnagrinėtus LŪS siūlymus nebus atsižvelgta. 


Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl reikalavimų techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 18-8811 (toliau - Projektas).
Projektas parengtas atsižvelgiant į teisės akto taikymo metu kylančias praktines problemas ir vadovaujantis Aplinkos ministerijos užsakymu atliktame tiriamajame darbe „Reikalavimai (kriterijai) iš įvairių biologiškai skaidžių atliekų pagamintiems produktams“ pateiktais siūlymais. Tiriamąjį darbą galima rasti Aplinkos ministerijos tinklalapyje, rubrikoje „Teisinė informacija / Tyrimai ir analizės“: http://www.am.lt/VI/index.php#a/18094
Šiuo pakeitimu siūloma aiškiai reglamentuoti techninio komposto panaudojimą. Toks siūlymas teikiamas, nes pagal atliktus mokslinių tyrimų rezultatus techninis kompostas bei techninis raugas, įvertinus jų savybes, netinkami naudoti žemės ūkyje, energinių augalų auginimui ar pažeistų žemių rekultivacijai. Toks teisinis reglamentavimas užtikrintų tinkamą techninio komposto sutvarkymo būdą.
Nuoroda į Projektąhttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6be265108a8611e8aa33fe8f0fea665f


Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Ekonomikos ir vadybos fakulteto siūlomos nuolatinės – savaitgalinės arba ištęstinės - dalinai nuotolinės studijų formos.


Informacija apie derinimui pateiktą teisės aktų projektų sistemoje patalpintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo“ projektą Nr. 18-8672, kuriuo siekiama pasirengti valstybės pagalbos teikimui žemdirbiams, kurių 2017 m. žemės ūkio augalų derlius žuvo dėl gausiai iškritusių kritulių. Projektas pridedamas.
Nuoroda į Projektą teisės aktų sistemoje– https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a826431865f11e8aa33fe8f0fea665f


Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto parengta eksperimentinės plėtros studija – „Melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modeliai“. 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6