Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas

 

Priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba ir žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais.

Kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos, bet neviršijus nustatyta tvarka apskaičiuoto pagalbos dydžio.

Jeigu metinė palūkanų norma viršija 6 proc., kompensacija skaičiuojama nuo 6 proc.

Tuo atveju, kai trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti panaudojama tik kredito (kredito linijos) dalis, kompensacija apskaičiuojama tik nuo palūkanų, sumokėtų už kredito (kredito linijos) dalį, panaudotą trumpalaikiam, biologiniam turtui įsigyti, sumos.

Jei sudaryta kredito linijos sutartis, dalies palūkanų kompensacija apskaičiuojama 1 kartą. Ūkio subjektai dėl kompensacijos privalo kreiptis ne vėliau kaip iki kito ketvirčio 15 d. praėjus 24 mėnesiams nuo kredito linijos sutarties sudarymo pradžios, arba nepraėjus 24 mėnesiams - suėjus grąžinimo terminui.

Jei sudaryta kredito sutartis trumpalaikiam, biologiniam turtui įsigyti, kompensacija gali būti skaičiuojama kas ketvirtį ir už visą laikotarpį (ne ilgesnį kaip 24 mėn.). Kreiptis į Žemės ūkio skyrių reikia ne vėliau kaip iki ketvirčio 15 d.

Paraiškai dėl dalies palūkanų kompensavimo užpildyti, pareiškėjo teikiami dokumentai: kredito    (kredito linijos) sutartis, sąskaitos-faktūros bei apmokėjimo dokumentai, pažymos iš kredito įstaigos apie sumokėtas palūkanas, orientacinę palūkanų normą, pažyma apie juridinio asmens įstatai, kooperatinei bendrovei priklausančių narių sąrašas.

 Parengta pagal LR Žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 3D-437

Žemės ūkio skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6