Paieška
lt en

Kviečiame susipažinti su parengtu Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2030 metų strateginio plėtros plano projektu

2023-09-26
Kviečiame susipažinti su parengtu Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2030 metų strateginio plėtros...

Šiuo metu Pasvalio rajono savivaldybė vadovaujasi Pasvalio rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2021–2027 metams, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-161 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027 metams patvirtinimo“.

2023 m. Pasvalio rajono savivaldybės administracija inicijavo strateginio plėtros plano atnaujinimą, kurio metu parengtas naujo planavimo laikotarpio – 2024–2030 metų – strateginis plėtros planas. Naujasis Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2030 metų strateginis plėtros planas parengtas, atsižvelgiant į išorės veiksnius: naują 2021–2027 metų ES finansinę perspektyvą, 2020–2021 m. vykusią COVID-19 pandemiją, 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusį Rusijos karą su Ukraina bei dėl to išaugusius karo pabėgėlių srautus į Lietuvą, kintančius energetikos kaštus, Strateginio valdymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (LRV 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1264 redakcija, su visais aktualiais pakeitimais) bei kitus veiksnius.

Rengiant strateginį plėtros planą, dalyvavo Savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų bei ekonominių-socialinių partnerių atstovai. Buvo sudarytos 3 darbo grupės, patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 30 d. potvarkiu Nr. MV-59 „Dėl darbo grupių Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2030 m. strateginio plėtros plano projektui parengti sudarymo“.

Norint susipažinti su parengtu Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2030 metų strateginio plėtros plano projektu, spausti ČIA.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. spalio 2 d. el. paštu inga.aidukaite@pasvalys.lt

Spalio 2 d. 16 val. bus organizuojamas nuotolinis viešinimo renginys, kurio metu bus pristatytas Pasvalio rajono savivaldybės 2024–2030 metų strateginio plėtros plano projektas. Prisijungimo nuoroda bus paviešinta renginio dieną.

Maloniai kviečiame dalyvauti
!

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis Facebook