Paieška
lt en

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra

2022-08-02
 

Pasvalio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2022 metų objektų sąrašas,
patvirtintas Administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. DV-306

Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir takų statybos, rekonstravimo ar remonto 2021–2023 m. prioritetinis sąrašas,
patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-41
Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas,
patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-215

Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas,
patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-21

(Tvarkos aprašas nustato finansavimo lėšų, skirtų Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo, paskirstymo ir atsiskaitymo tvarką.  Taip pat nustatytos sąlygos fiziniams bei juridiniams asmenims dėl dalyvavimo vykdant Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbus.)