Paieška
lt en

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra

2023-04-14
 
Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir takų statybos, rekonstravimo ar remonto 2023–2025 m. prioritetinis sąrašas,
patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-61
Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir takų statybos, rekonstravimo ar remonto 2021–2023 m. prioritetinis sąrašas,
patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-41
Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas,
patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-215

Pasvalio rajono savivaldybės infrastruktūros, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-30

(Aprašas nustato infrastruktūros, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto atlikimo tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ir/ar juridiniams asmenims)

Kelių priežiūros ir plėtros programos  lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas,
patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-21

(Tvarkos aprašas nustato finansavimo lėšų, skirtų Pasvalio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo, paskirstymo ir atsiskaitymo tvarką.  Taip pat nustatytos sąlygos fiziniams bei juridiniams asmenims dėl dalyvavimo vykdant Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbus.)