Paieška
lt en

Administracinė informacija ir kita informacija

2021-02-09

TARNYBOS VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.  
Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikejimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnybos veiklos uždaviniai:
- prižiurėti, kaip vykdomas Savivaldybes biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai;
- vykdyti Savivaldybės turto bei patikejimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir apskaitos kontrolę;
- skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį Savivaldybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui;
- padėti Savivaldybės tarybai vykdyti Savivaldybės veiklos ir išteklių kontrolę. 


 1. Nuostatai
 2. Auditoriaus atsakomybė
 3. Profesinės etikos kodeksas
 4. Planavimo dokumentai
 5. Darbo užmokestis
 6. Viešieji pirkimai
 7. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 8. Finansinių ataskaitų rinkiniai
 9. Prašymų ir skundų nagrinėjimo, asmenų aptarnavimo ir informacijos teikimo tvarka
 10. Kiti dokumentai
 11. Projektai