Paieška
lt en

Asmenų aptarnavimas

Asmenys Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) aptarnaujami, jų prašymai ar skundai priimami Administracijos patalpose, esančiose adresu Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys:

bendrojo pobūdžio, licencijų, leidimų išdavimo ir kitais Administracijai priskirtų veiklos sričių klausimais –  Asmenų aptarnavimo padalinyje (100 kabinetas), tel. 8 451 54 101, el. p. dokumentai@pasvalys.lt;

socialinės paramos srities klausimais – Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, tel. +370 658 34 198, el. p. parama@pasvalys.lt;

civilinės metrikacijos srities klausimais – Civilinės metrikacijos skyriuje, tel. +370 451 54 107, el. p. metrikacija@pasvalys.lt;

žemės ūkio srities klausimais – Žemės ūkio skyriuje, tel. +370 662 22 382, el. p. zemesukis@pasvalys.lt;

pirminė teisinė pagalba teikiama 127 kabinete, tel. +370 658 34 237, el. p. teisinepagalba@pasvalys.lt.

Asmenys aptarnaujami Administracijos darbo laiku: 
pirmadienis–ketvirtadienis – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
penktadienis – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;
prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau;
šeštadienis, sekmadienis – poilsio dienos.

Asmenų aptarnavimo padalinyje (100 kabinetas) asmenys aptarnaujami, jų prašymai ar skundai priimami visą Administracijos darbo dienos laiką ir pietų pertraukos metu.

Asmenų aptarnavimo padalinyje (100 kabinetas) iš anksto (žodžiu ar raštu: tel. +370 451 54 101, el. p. dokumentai@pasvalys.lt) užsiregistravę asmenys aptarnaujami, jų prašymai ar skundai priimami antradieniais ir trečiadieniais nuo 7.30 val. iki 8.00 val. ir nuo 17.00 iki 17.30 val.

Asmenų aptarnavimas socialinės paramos, civilinės metrikacijos, pirminės teisinės pagalbos, žemės ūkio ir kitais klausimais gali būti organizuojamas pagal išankstinę registraciją – asmuo užsiregistruoja telefonu ar el. paštu ir jam paskiriamas priėmimo laikas Administracijoje.

Civilinės metrikacijos klausimais asmenys aptarnaujami ir šeštadieniais, kai registruojamos santuokos (
112, 114 kab.). Reikalinga išankstinė registracija.

Asmenys prašymus, skundus Administracijai gali pateikti:
per E. pristatymo sistemą;
paštu;
kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu;
elektroninių ryšių priemonėmis: elektroniniu paštu dokumentai@pasvalys.lt;
socialinio tinklo Facebook Administracijos paskyroje; Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt, užpildžius elektroninio paklausimo formą;
prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai“.

Asmenys prašymus ar skundus gali pateikti ir gali būti aptarnaujami ir kita, ne valstybine, – anglų kalba.

Prašymai ar skundai pateikti žodžiu, į kuriuos galima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią Administracijos darbo dieną, nepažeidžiant asmenų ar Administracijos interesų, neregistruojami. Jeigu į žodžiu pateiktą prašymą ar skundą negalima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną, asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą ar skundą raštu.

Asmenys prašymus ar skundus raštu gali pateikti pasinaudodami Administracijos pirmame aukšte esančia savitarnos – kompiuterizuota darbo vieta.

Jeigu į elektroninių ryšių priemonėmis gautą prašymą, skundą galima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią Administracijos darbo dieną, jis neregistruojamas. Į tokius prašymus asmeniui atsakoma iš darbuotojo jam Administracijos suteikto elektroninio pašto. Jeigu atsakymui pateikti reikia išsamesnės informacijos, toks prašymas, skundas registruojamas ir nagrinėjamas Taisyklių nustatyta tvarka.

Administracijoje neregistruojami elektroninių ryšių priemonėmis pateikti prašymai, skundai, kurių neįmanoma atidaryti ir perskaityti Administracijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis. Prašymus, skundus, kurie neregistruojami, valstybės tarnautojai ar darbuotojai, atsakingi už prašymų, skundų registravimą, per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo Administracijoje dienos grąžina asmeniui, nurodant tokio prašymo ar skundo grąžinimo priežastis, siūlant ištaisyti nustatytus trūkumus ir nustatant terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos.

Reglamentuojantys teisės aktai:
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. DV-16 „Dėl asmenų aptarnavimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje“


Darbuotojai, atsakingi už asmenų aptarnavimą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijose


Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje 2023 m. apklausos apibendrinimas

Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje 2022 m. apklausos apibendrinimas

Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje 2021 m. apklausos apibendrinimas