Paieška
lt en

Frakcijos

2024-03-21

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos daugumai priklauso:

1. Gediminas ANDRAŠŪNAS;
2. Rimas ŽELVYS;
3. Stanislovas KIUDIS;
4. Zenonas ZIMKUS;
5. Rasa ANDŽIUVIENĖ;
6. Vilhelminas JANUŠONIS;
7. Antanas KAIRYS;
8. Rimvydas MITKUS;
9. Regina MITRIENĖ;
10. Helena NAGLAZIENĖ;
11. Julija RASTAUSKAITĖ;
12. Asta SIMONAITĖ;
13. Jurgita VAITIEKŪNIENĖ;
14. Šarūnas VARNA.

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2027 M. KADENCIJOS TARYBOS DAUGUMĄ SUDARANČIŲ FRAKCIJŲ VEIKLOS PROGRAMA

2023 m. balandžio 19 d.

Pasvalys

"Mes, Darbo partijos (toliau – DP), Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TS-LKD) partijų atstovai, išrinkti į Pasvalio rajono savivaldybės tarybą IR SUDARANTYS Savivaldybės tarybos daugumą, parengėme Pasvalio rajono savivaldybės 2023–2027 m. kadencijos tarybos daugumos veiklos programą, kuri atspindi TS-LKD, DP, LSDP rinkimų programų nuostatas, įsipareigojame:

 • dirbti savo krašto žmonėms, tartis su vietos bendruomenėmis priimdami sprendimus, kad mus pristatytų bendri sprendimai ir darbai, o gyventojai jaustųsi saugūs ir gerbiami;
 • skirti didelį dėmesį Savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarnautojų darbo kokybei, kad būtų užtikrintas dialogas aptarnaujant gyventojus ir priimant sprendimus;
 • užtikrinti racionalų Savivaldybės lėšų naudojimą, skaidrius viešuosius pirkimus;
 • aktyviai ieškoti papildomo finansavimo projektams galimybių, kad būtų įgyvendinti verslo projektai prie Via Baltica, įrengiant inžinerinę infrastruktūrą. Efektyviai ir racionaliai pasinaudoti Europos Sąjungos fondų, Lietuvos Respublikos institucijų teikiamomis finansavimo galimybėmis;
 • skatinti smulkaus ir vidutinio verslo iniciatyvas;
 • į dalyvaujamojo biudžeto skirstymą per bendruomenes įtraukti vietos gyventojus, taip skatinant gyventojų aktyvumą ir atstovavimą savo bendruomenėms;
 • prisidėti prie rajono ir miesto Vietos veiklos grupių strategijų 2023–2027 metams įgyvendinimo finansavimo. Tęsti kaimų atnaujinimo ir plėtros programą, atnaujinant viešąją infrastruktūrą, parkus, sporto aikšteles;
 • gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, įdiegti vieningo priemiestinio ir tarpmiestinio susisiekimo organizavimo ir informavimo sistemą;
 • vykdyti gyvenviečių vandentiekos, vandenvalos ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtros projektus;
 • rūpintis, kad būtų finansuojami vandentvarkos projektai Joniškėlyje, Pušalote, Saločiuose, Vaškuose, Ustukiuose, Girsūduose, Kiemeliuose ir kitose rajono gyvenvietėse;
 • reikalauti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesys ir didesnis finansavimas būtų skiriamas regioniniams keliams prižiūrėti, kapitališkai remontuoti ir asfaltuoti; kad būtų įgyvendintas pėsčiųjų tako į Valakėlius projektas;
 • skirti didelį dėmesį rajoninių kelių tvarkymui: žvyrkelių ir gatvių asfaltavimui, priežiūrai, šaligatvių, dviračių takų įrengimui, daugiabučių namų kiemų tvarkymui, vaikų žaidimų aikštelių įrengimui ir priežiūrai, viešųjų erdvių tvarkymui;
 • remti organizacijų, gyventojų iniciatyvas tvarkant įvažiavimus, kiemus ir aplinkas. Plėsti Savivaldybės socialinio būsto fondą. Prisidėti prie daugiabučių namų renovacijos;
 • didinti viešojo naudojimo pastatų energetinį efektyvumą, skatinti Savivaldybės įstaigų pastatų atnaujinimą, tęsti Pasvalio muzikos mokyklos, Pasvalio krašto muziejaus, Joniškėlio kultūros namų atnaujinimą;
 • skatinti atsinaujinančios energetikos plėtrą kuriant energetinę bendriją;
 • dalyvaujant žemės ūkio rėmimo priemonėse, gerinti rajono Savivaldybės melioracijos sistemų būklę;
 • išlaikyti optimalų švietimo įstaigų tinklą. Toliau gerinti švietimo įstaigų būklę ir aplinką – renovuoti Pasvalio Svalios progimnazijos, Lėvens pagrindinės mokyklos stadionus;
 • skatinti Pasvalio eksperimentinės inžinerijos klasės projektą, stiprinti bendradarbiavimą mokslo, švietimo ir kultūros srityse, viešinant studijų programas, ugdant inžinerijos ir kitų krypčių specialistus, rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus;
 • rūpintis vaikų ugdymo kokybe, pavėžėjimu, jų saugumu, plėtoti visos dienos mokyklos modelį. Skatinti ir stiprinti neformalaus ugdymo plėtrą bei specialiųjų poreikių mokinių įtraukųjį ugdymą. Siekiant pritraukti jaunus specialistus į švietimo įstaigas, remti jų studijas;
 • vykdyti sveikos bei saugios mokyklos programą, apimančią patyčių prevenciją, narkotinių medžiagų, tabako ir alkoholio prevenciją, saugų vaikų elgesį internete;
 • siekti, kad išliktų visi dabartiniai ligoninės skyriai, remti rezidentus ir dirbti atvykstančius gydytojus;
 • remti nevyriausybinių organizacijų, kaimo ir religinių bendruomenių iniciatyvas ir projektus;
 • gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, plėsti socialinių paslaugų tinklą, organizuojant socialinių paslaugų teikimą rajono gyventojams. Pasvalyje ir Joniškėlyje įsteigti socialines dirbtuves žmonėms su negalia;
 • tvarkyti Pasvalio miesto senąjį parką ir kitas rajono vietoves, pritaikant jų aplinką aktyviam poilsiui;
 • kontroliuoti, kad, vykdant „Rail Baltica“ projektą, būtų tinkamai atstatyta pažeista infrastruktūra.

Vykdydami trijų partijų (DP, LSDP, TS-LKD) koalicinės sutarties įsipareigojimus, atsakingai įvertinę situaciją Pasvalio rajono savivaldybėje, žvelgdami į ateitį, sutardami, kad būtina tęsti pradėtus darbus ir rūpintis Pasvalio krašto gyventojais, laikydamiesi solidarumo, teisingumo principų, siekdami bendrų rezultatų, dirbsime Pasvalio rajono žmonėms.

Darbo partijos frakcijos pirmininkas Gediminas Andrašiūnas

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pirmininkas Zenonas Zimkus

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkas Šarūnas Varna


Opozicinė demokratų sąjungos ,,Vardan Lietuvos" frakcija:

 1. Petras DREVINSKAS;
 2. Jūratė JOVAIŠIENĖ (frakcijos pirmininkė ir opozicijos lyderė);
 3. Vladas LINKEVIČIUS;
 4. Audrius MAŽUOLIS;
 5. Neringa TRINSKIENĖ;
 6. Alfonsas PULOKAS.

Veiklos kryptys:

 1. Skaidri, vieša ir atvira savivaldybės ir jos institucijų bei įstaigų veikla.
 2. Kokybiška savivaldybės institucijų pagalba gyventojams, gyventojų nuomonės išklausymas savivaldos klausimais ir šių klausimų sprendimas.
 3. Rajono gyventojams prieinamos ir kokybiškos švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros viešosios paslaugos.
 4. Darnus rajono infrastruktūros vystymas: vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų, atliekų surinkimo, pigios elektros energijos (steigiant atsinaujinančių išteklių energijos bendriją), centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtra; vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir jų būklės gerinimas; viešųjų erdvių tvarkymas ir rekreacinių zonų plėtra.
 5. Efektyvus ir patogus keleivių pavežėjimas viešuoju transportu.
 6. Siūlymo investuotojams pritraukti lietuvių ir anglų kalbomis parengti inicijavimas.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcija:

1. Šarūnas VARNA (frakcijos pirmininkas);
2. Rasa ANDŽIUVIENĖ;
3. Vilhelminas JANUŠONIS;
4. Antanas KAIRYS;
5. Rimvydas MITKUS;
6. Regina MITRIENĖ;
7. Helena NAGLAZIENĖ;
8. Julija RASTAUSKAITĖ;
9. Asta SIMONAITĖ;
10. Jurgita VAITIEKŪNIENĖ.


Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija:

 1. Stanislovas KIUDIS (frakcijos pirmininkas);
 2. Zenonas ZIMKUS.

Darbo partijos frakcija:

 1. Gediminas ANDRAŠŪNAS (frakcijos pirmininkas);
 2. Rimas ŽELVYS.

Opozicinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija:

 1. Igoris MALINAUSKAS (frakcijos pirmininkas);
 2. Nijolė MATULIENĖ;
 3. Danutė JABLONSKYTĖ-RAŠČĖ.

Opozicinė Regiono frakcija:

 1. Gediminas ŽARDECKAS (frakcijos pirmininkas);
 2. Linas KRUOPIS.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato informacija