Paieška
lt en

Įgyvendinamas projektas „Pasvalio rajono Pamažupių kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas“

2021-07-27
Įgyvendinamas projektas „Pasvalio rajono Pamažupių kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas“

2021 m. gegužės 3 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl projekto „Pasvalio rajono Pamažupių kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinimo (projekto Nr. 20KI-KP-20-1-06692). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Projektui įgyvendinti skirta 87 489,00 Eur parama (iš jų – 74 365,65 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 13 123,35 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos). Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 156 531,27 Eur. Bendra projekto vertė – 244 020,27 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Pamažupių kaimo gyvenamąją aplinką įrengiant centralizuotą geriamojo vandens tiekimo sistemą. Projekto uždavinys – įrengti centralizuotą geriamojo vandens tiekimo sistemą Pamažupių kaime.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos palankesnės sąlygos gyventi ir dirbti kokybiškoje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. Projekto metu modernizuota vandens tiekimo infrastruktūra bus prieinama ir tinkama visoms amžiaus ir socialinėms grupėms.

Be Europos Struktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas. 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Dalintis Facebook