Paieška
lt en

Apklausos procedūra

Informacija apie atliktus viešuosius pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 6000,00 Eur (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė - 14500,00 Eur (be PVM)

2015 m. sausio mėn

2015 m. vasario mėn.

2015 m. kovo mėn.

2015 m. balandžio mėn.

2015 m. gegužės mėn.

2015 m. birželio mėn.

2015 m. liepos mėn.

2015 m. rugpjūčio mėn.

2015 m. rugsėjo mėn.

2015 m. spalio mėn.

2015 m. lapkričio mėn.

2015 m. gruodžio mėn. I dalis

2015 m. gruodžio mėn. II dalis

Informacija apie viešuosius pirkimus, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 6000,00 Eur (be PVM), o darbų pirkimo sutarties vertė - 14500,00 Eur (be PVM)

Eil. Nr.
Pirkimo objektas
Informacija apie pradedamą pirkimą
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį
Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį
Pirkimo būdas
Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis
Numatoma pirkimo sutarties kaina (Eur, su PVM)
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė
Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis
Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus ar subtiekėjus
Pirkimo sutarties kaina (Eur, su PVM)
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė
Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus ar subtiekėjus
1. Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra žiemos metu
Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) ~25000 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia - ~25000 UAB ,,Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
-
2. Pasvalio apylinkių ir Saločių seniūnijų vietinės reikšmės kelio Nr. PS-077 ir S-031 Pervalkai-Žilpamūšis, jungiančio rajoninės reikšmės kelius Nr. 3118 Vytartai-Pervalkai su keliu Nr. 3117 Tetirvinai-Žilpamūšis, kapitalinis remontas
Apklausos procedūra
Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)
 140305,77 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia
-
140305,77
UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
 -
3. Gatvių apšvietimo tinklų Pumpėnų mstl. Pasvalio r. montavimo darbai
Apklausos procedūra
Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)
 44079,21  AB "Empower", įmonės kodas 111728584
Dalyvio AB "Empower" pasiūlymo kaina yra mažiausia
-
 44079,21 AB "Empower", įmonės kodas 111728584
-
4. Lauko apšvietimo tinklų rekonstrukcijos Pasvalio m. darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 46577,52 UAB "Atea", įmonės kodas 122588443 Dalyvio UAB "Atea" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 46577,52 UAB "Atea", įmonės kodas 122588443 -
5. Melioracijos griovių ir jų įrenginių remonto darbai su techninio projekto parengimu Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 99006,78 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230 Dalyvio UAB "Jadrana" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 99006,78 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230 -
 6. Gatvių apšvietimo tinklų Papyvesių k. Pasvalio r. montavimo darbai
Apklausos procedūra
Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)
37191,38
AB "Empower", įmonės kodas 111728584
Dalyvio AB "Empower" pasiūlymo kaina yra mažiausia -
 37191,38 AB "Empower", įmonės kodas 111728584 -
 7. Baldų Pasvalio miesto kultūros centro kavinei pirkimas
 Apklausos procedūra
 Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)
-
 -  - -
-
 -  -
8. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 100067,00 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 100067,00 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067
-
 9. Pasvalio miesto vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga priežiūros (išdaužų užtaisymo) darbai
Apklausos procedūra
Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)
79538,14
VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067
 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia
-
 79538,14  VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067
 
10. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbai Saločių seniūnijoje
Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 44446,02
 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia
-
44446,02
 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
 -
11. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbai Daujėnų seniūnijoje Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 30630,13 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 30630,13

UAB "Pasvalio melioracija",

įmonės kodas 269100250

 

-
 12. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbai Pasvalio apylinkių seniūnijoje
 Apklausos procedūra
 Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)
 23052,29  UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija pasiūlymo kaina yra mažiausia
 -  23052,29

UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250

 -
 13.  Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbai Pumpėnų seniūnijoje
 Apklausos procedūra
 Pirkimo sutaries vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)
 21696,52  UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250
 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia
-
21696,52

 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas

269100250

 -
 14.  Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto ir priežiūros darbai Joniškėlio apylinkių seniūnijoje
 Apklausos procedūra
 Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertė pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)
40360,26
 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas
 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija pasiūlymo kaina yra mažiausia
-
40360,26

UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250

-
15 Baldų Pasvalio miesto kultūros centro kavinei pirkimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 19900,07 UAB ,,Ralko", įmonės kodas 300110503 Dalyvio UAB ,,Ralko" pasiūlymo kaina yra mažiausia -
19900,07
 UAB ,,Ralko", įmonės kodas 300110503 -
16. Krovininio automobilio pirkimas (Saločių seniūnijai) Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 16093,00
 UAB ,,Vygrita", įmonės kodas 300061077
 Dalyvio UAB ,,Vygrita" pasiūlymo kaina yra mažiausia
 - 16093,00
 UAB ,,Vygrita", įmonės kodas 300061077  -
17. Pasvalio rajono vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir tvarkymą apskaitos informacinės sistemos diegimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)
 33081,94  UAB ,,Informatikos ir ryšių technologijų centras", įmonės kodas 134880487
  Dalyvio UAB ,,Informatikos ir ryšių technologijų centras" pasiūlymas ir kvalifikacijos duomenys atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
 - 33081,94
  UAB ,,Informatikos ir ryšių technologijų centras", įmonės kodas 134880487  -
18. Šiaudų rulonų pirkimas (Vaškų seniūnija) Apklausos procedūra

Pirkimo sutarties vertė

neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)

15500,10 Ūkininkas Vidmantas Guobužas Dalyvio ūkininko Vidmanto Guobužo pasiūlymo kaina yra mažiausia - 15500,10 Ūkininkas Vidmantas Gubužas -
 19.  Šiaudais kūrenamo katilo pirkimas (Vaškų seniūnija)
 Apklausos procedūra
 Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)
 17200,00  UAB "Remikus", įmonės kodas 169134981
 Dalyvio UAB "Remikus" pasiūlymo kaina yra mažiausia
 - 17200,00
 UAB "Remikus", įmonės kodas 169134981
 -
 20.  Supresuotų šiaudų rulonų pirkimas (Saločių seniūnija)
 Apklausos procedūra
 Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)
23958,00
 Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Papalčiai", įmonės kodas 168560960
 Dalyvio Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės "Papalčiai" pasiūlymo kaina yra mažiausia
-
 23958,00  Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Papalčiai", įmonės kodas 168560960
-
21.
600000 eurų ilgalaikė paskola investicijų projektams finansuoti Apklausos procedūra   Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM)

banko marža

0,88 proc.

 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, įmonės kodas 301694694
 Dalyvio Danske Bank A/S Lietuvos filialas pasliūlymo kaina (banko marža) yra mažiausia
 - banko marža 0,88 proc.
 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, įmonės kodas 301694694  
22.
Projektų, įgyvendinamų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programą, dokumentų paketų parengimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas Apkalusos procedūra  Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 29645,00
 UAB ,,Eurointegracijos projektai", įmonės kodas 142122047
 Dalyvio UAB ,,Eurointegracijos projektai" pasiūlymo kaina yra mažiausia
 -  29645,00  UAB ,,Eurointegracijos projektai", įmonės kodas 142122047  -
23.
Šviesoforų posto Vilniaus-Stoties-Joniškėlio gatvių sankryžoje Pasvalio mieste techninio darbo projekto parengimas, statybos darbai ir projekto vykdymo priežiūra Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 43588,07 UAB "Eismo valdymo sistemos", įmonės kodas 300504882 Dalyvio UAB "Eismo valdymo sistemos" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 43588,07 UAB "Eismo valdymo sistemos", įmonės kodas 300504882 -
24. Krovininio automobilio pirkimas (Vaškų seniūnijai) Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 16940,00 UAB "Vygrita", įmonės kodas 300061077 Dalyvio UAB "Vygrita" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 16940,00 UAB "Vygrita", įmonės kodas 300061077 -
25. Avarinių melioracijos statinių remonto darbai Pasvalio rajone Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 16894,65 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230 Dalyvio UAB "Jadrana" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 16894,65 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230 -
26. Pasvalio miesto Gėlių ir Vyšnių gatvių šaligatvių kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 131301,58 UAB 'Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 131301,58 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
27. Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga priežiūros (išdaužų užtaisymo) darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 54982,28 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 54982,28 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -
28. Pasvalio rajono Valakėlių kaimo Draugystės gatvės, Vaškų miestelio Vilniaus gatvės viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 43636,23 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 43636,23 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -
29. Joniškėlio apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. J-083, kuris jungia rajoninį kelią Nr. 3113 Valakėliai-Pušalotas su krašto keliu Nr. 150 Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės viešojo pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 140011,02 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 140011,02 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
30.
Automobilių stovėjimo aikštelės Pasvalio mieste, Žemaitės gatvėje įrengimo darbai Apklausos procedūra

Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos

(145000 Eur be PVM)

48267,14 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija"  pasiūlymo kaina yra mažiausia - 48267,14 UAB "Pasvalio melioracija" įmonės kodas 269100250 -
 31..  Įvažiavimo į Vilniaus gatvės namų Nr.59 ir Nr. 57A kiemus viršutinio dangos sluoksnio atstatymo darbai
 Apklausos procedūra
 Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)
52582,97
 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067
 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia
-
52582,97
 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067
-
32
Traktorius (Namišių seniūnijai) Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (58000 Eur be PVM) 35480,00 UAB "Specagra", įmonės kodas 148334968 Dalyvio UAB "Specagra" pasiūymo kaina yra mažiausia - 35480,00 UAB "Specagra", įmonės kodas 148334968 -
33.. Perėjų dangos įrengimas Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 eur be PVM) 26075,33 AB "Panevėžio statybos trestas" filialas "Gerbusta", įmonės kodas 148001312 Dalyvio AB "Panevėžio statybos trestas" filialo "Gerbusta" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 26075,33 AB "Panevėžio statybos trestas" filialas "Gerbusta", įmonės kodas 148001312 -
34.
Krinčino mstl. Žalgirio, Šaltinio, E. Matuzevičiaus, Jiešmens, Peteliškių ir Parko gatvių apšvietimo tinklų įrengimo su projektavimu darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 71476,33 UAB "Tetas", įmonės kodas 300513148 Dalyvio UAB "Tetas" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 71476,33 UAB "Tetas", įmonės kodas 300513148 -
35. Pasvalio rajono Yslikio sausinimo sistemos griovių I-8, I-8-2, I-8-4 ir jų statinių remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 81358,81 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230 Dalyvio UAB "Jadrana" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 81358,81 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230 -
36.
Melioracijos statinių avariniai remonto darbai
Apklausos procedūra
Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM)
38909,45
 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230
 Dalyvio UAB "Jadrana" pasiūlymo kaina yra mažiausia
-
38909,45
 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230
 -
37. Melioracijos statinių remonto darbai gyvenvietėse Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 24137,80 UAB "Jadrana" , įmonės kodas 169178230 Dalyvio UAB "Jadrana" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 24137,80 UAB "Jadrana", įmonės kodas 169178230 -
38. Krinčino seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. K-014 Pajiešmeniai-Žabynė ir Pumpėnų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. Pm-034 Jurgėnai -Paįstriečiai kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 60194,52 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina mažiausia - 60194,52 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 -
39. Pėsčiųjų tako įrengimo nuo Paberžėlių gatvės iki Pasvalio miesto ribos darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 31176,86 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 Dalyvio VĮ "Panevėžio regiono keliai" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 31176,86 VĮ "Panevėžio regiono keliai", įmonės kodas 168410067 -
40.
Pasvalio apylinkių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. Ps-051, jungiančio rajoninės reikšmės kelią Nr. 3101 Pasvalys-Vabalninkas su privažiavimu Nr. 3125 į Kiemelius kapitalinio remonto darbai Apklausos procedūra Pirkimo sutarties vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos (145000 Eur be PVM) 140343,97 UAB "Pasvalio melioracija", įmonės kodas 269100250 Dalyvio UAB "Pasvalio melioracija" pasiūlymo kaina yra mažiausia - 140343,97

UAB "Pasvalio melioracija',

įmonės kodas 269100250

-