Paieška
lt en

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pasvalio rajono savivaldybėje

2022-01-26

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pasvalio rajono savivaldybėje

Projektas įgyvendinamas 2019-2022 metais.

Bendras projekto biudžetas: 327 916,65 Eur;
Europos regioninės plėtros fondo lėšos: 309 429,00 Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšos: 18 487,65 Eur.

Siekiant sudaryti galimybes kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje įtėvių, globėjų šeimoje ar šeimynoje, o nesant tokios galimybės, gyventi bendruomeniniuose vaikų globos namuose, stiprinti kompleksiškai teikiamą pagalbą vaikui ir jo šeimai bendruomenėje Pasvalio rajono savivaldybėje būtina bendruomeninių vaikų globos namų (BVGN) ir vaikų dienos centro (VDC) tinklo plėtra.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. liepos 3 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pasvalio rajono savivaldybėje" įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas - sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Pasvalio rajono savivaldybėje.
Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys – įsteigti bendruomeninius vaikų globos namus ir plėtoti vaikų dienos centrų tinklą Pasvalio rajone. Projekto įgyvendinimo metu bus įsteigti 2 (dveji) bendruomeniniai vaikų globos namai Pasvalio mieste ir plėtojamas dienos centrų tinklas Pasvalio rajone. Vaikų dienos centrų tinklo plėtrai bus steigiamas Kiemėnų vaikų dienos centras ir Namišių vaikų dienos. Projekto lėšomis įsigytuose gyvenamosios paskirties 1-2 a. namuose, ne mažesnio kaip 120 kv. m bendrojo ploto, su ne didesniu kaip 20 a jiems priskirtu žemės sklypu, ir ne didesnio kaip 60 proc. fizinio nusidėvėjimo, bus įkurti 2 BVGN 16  tėvų globos netekusių vaikų, pritaikant namą neįgaliųjų poreikiams. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namais, Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomene ir Pasvalio rajono Kiemėnų kaimo bendruomene.

Per 2021 m. įrengti ir pradėjo vykdyti veiklą Namišių ir Kiemėnų bendruomenių vaikų dienos centrai; nupirktas vienas namas bendruomeninių vaikų globos namų steigimui. Projekte buvo numatyta pirkti du namus, bet nesant Pasvalio mieste namų pasiūlos ir pasikeitus globojamų vaikų skaičiui, buvo nuspręsta antro namo nepirkti. Pakeitus sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, lėšos, likusios nepirkus antro namo, bus skirtos nupirkto namo rekonstrukcijai. 2021 m. lapkričio 24 d. pasirašyta  sutartis dėl namo rekonstrukcijos darbų. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2022 m. gegužės 31 dieną.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija