Paieška
lt en

Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos gatvėje Pasvalio mieste

2019-06-11

Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos gatvėje Pasvalio mieste

Projektas įgyvendintas 2017-2019 metais.

Bendra projekto vertė – 81 897,27 Eur.
Projektui įgyvendinti skirta 64 728,95  Eur Europos Sąjungos investicijų.
Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 17 168,32  Eur. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos gatvėje Pasvalio mieste“, kuris buvo iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Transporto investicijų direkcija dėl projekto įgyvendinimo (projekto Nr. 04.5.1-TID-R-516-51-0001). Projektas finansuojamas Europos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.
Pagrindinis projekto tikslas - Pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Pasvalio mieste, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo Pasvalio rajono savivaldybėje.
Pagrindinė problema, kuriai spręsti buvo inicijuotas šis projektas - neišplėtota Pasvalio miesto Taikos gatvės dviračių/pėsčiųjų takų infrastruktūra, sąlygojanti aplinkai nedraugiškų transporto priemonių pasirinkimą, neužtikrinanti dviratininkams/pėstiesiems saugumo keliaujant, nesudaranti sąlygų gerinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą.
Susidariusiai problematikai išspręsti, projektu  nutiesta 0,641 km ilgio nauji dviračių takai Pasvalio mieste Taikos gatvėje.
Be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėjo būti įgyvendintas. 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija