Paieška
lt en

Į Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymas

2020-08-18

Į Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėtis

Vadovaujantis Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-461 redakcija), Panevėžio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne, esančiame Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone, UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" priklausančiuose Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose (toliau – MBA), kurių operatorius UAB „Ekoatliekos“ atliekami sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai.
Darbai vykdomi stebint  UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", MBA operatoriaus, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Panevėžio regiono savivaldybių atstovams. Siekiant ištirti kiekvienos Panevėžio regiono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų sudėtį, parenkama po vieną šiukšliavežį iš kiekvienos savivaldybės. 

Į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai atliekami kasmet 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą, rudenį.

2019 m. žiemos sezono į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita
2019 m. pavasario sezono į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita
2019 m. vasaros sezono į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita
2019 m. rudens sezono į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita
2020 m. žiemos sezono į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita
2020 m. pavasario sezono į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita
2020 m. vasaros sezono į MBA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija