Paieška
lt en

Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra

2021-10-29

Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra

Projektas įgyvendintas 2018-2021 metais.

Bendra projekto vertė – 1 056 256,82 Eur.
Projektui įgyvendinti skirta 977 037,54 Eur Europos Sąjungos investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Pasvalio rajono savivaldybė projektui bendrai finansuoti skyrė 79 219,28 Eur. 

2018 m. balandžio mėn. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra“, įgyvendinimo (projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-51-0008). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – kurti palankią aplinką investicijoms, prisidėti prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo Joniškėlio mieste atnaujinant miesto viešąją infrastruktūrą. Projekto uždavinys – atnaujinti esamas viešąsias erdves, pritaikant jas renginiams, poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui ir kitiems Joniškėlio miesto bendruomenės poreikiams.

Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytos dvi viešosios erdvės – Joniškėlio miesto parkas ir G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos teritorijoje esantis stadionas. Joniškėlio miesto sodo teritorijoje pastatyta estrada, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, krepšinio bei paplūdimio tinklinio aikštelės, lauko treniruokliai, tiltelis į tvenkinio salą, pėsčiųjų takai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai bei sutvarkyti žalieji plotai. G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos teritorijoje atnaujintas stadionas: įrengti bėgimo takeliai, šuoliaduobė, daugiafunkcinė aikštelė, įrengtas stadiono aptvėrimas, apšvietimas bei mažosios architektūros elementai.  Projekto įgyvendinimo metu sukurtos naujos, kokybiškos visam miestui svarbios erdvės, skirtos įvairioms gyventojų grupėms ir tarnaujančios tiek gyventojų, tiek verslo poreikiams.

Be Europos Stuktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėjo būti įgyvendintas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio ir investicijų skyriaus informacija