Paieška
lt en

Kamatėlės sausinimo sistemos ir jos hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2008 metai.

Projekto vertė –
1 018 932,00 Lt. Projektas įgyvendintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai), Lietuvos valstybės biudžeto ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos lėšų (paramos lėšos – 917 038,00 Lt, Savivaldybės lėšos – 101 894,00 Lt).

Projekto tikslas –
pagerinti Pasvalio rajono Namišių, Vaškų, Tetirvinų ir Žadeikonių kadastrinėse vietovėse esančių kaimų gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygos, bendrojo naudojimo melioracijos inžinerinės infrastruktūros techninę būklę.

Pasiekti rezultatai:
• rekonstruoti Savivaldybės patikėjimo teise valdomi valstybei nuosavybės teise priklausantys blogos būklės melioracijos grioviai ir hidrotechniniai statiniai Kamatėlės upelio baseine, kurie apima Žadeikonių, Namišių, Vaškų ir Tetirvinų kadastrines vietoves;
• rekonstruota 21,08 km melioracijos griovių, 20 pralaidų.