Paieška
lt en

Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane

2021-09-02

Projekto pavadinimas

Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0008

Projekto vykdytojas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Paramos suma

 66 852,50 Eur

Paramos šaltinis

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ Europos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis

Projekto vykdytojo lėšos

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (11 797,50 Eur)

Projekto vertė

78 650,00 Eur

Projekto vykdymo laikas

Veiklų įgyvendinimo pradžia –2019-04-01
Veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-05-31

Pasvalio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0008 „Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.

VšĮ Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2019 m. gegužės 28 d. pasirašė projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0008 „Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane“ sutartį.

Projekto tikslaspagerinti Pasvalio rajono kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę.

Projekto įgyvendinimo metu bus keičiamas Pasvalio rajono teritorijos bendrasis planas. Keičiant bendrąjį planą bus nustatytos kraštovaizdžio tvarkymo zonos pagal svarbiausius rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus. Bus pateikti tiksliniai formuojamo kraštovaizdžio bendrosios teritorinės struktūros optimalumo kokybės rodikliai. Keičiamame bendrajame plane bus numatytos kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptys, siūlomos priemonės ir apribojimai, užtikrinantys kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą. „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ sprendiniai bus prioritetiniai priimant Pasvalio rajono inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros galimybių kraštovaizdžio požiūriu sprendinius.

Įgyvendinus projektą Pasvalio rajono savivaldybė užtikrins patikslinto bendrojo plano sprendinių tinkamą įgyvendimą. Planuojama, kad pasibaigus projektui jo rezultatais be jokių apribojimų galės naudotis visi Pasvalio rajono gyventojai.

Be Europos Struktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas.