Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS11.7.

2.

Administracinės paslaugos versija

2020-05-15

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo įsivežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti (toliau – leidimas) – dokumentas, suteikiantis juridiniams ir fiziniams asmenims teisę įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti agresyvius šunis ir jais prekiauti Pasvalio rajone.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo įstatymas, patvirtintas 2012 m. spalio 3 d. Nr. XI-2271.

2. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. DV-518 „Dėl gyvūnų laikymo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas   (prašymą pateikti gali tik pilnametis asmuo).

2. Dokumentai, įrodantys, kad besikreipiantis asmuo ir kartu gyvenantys pilnamečiai asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba jų teistumas panaikintas ar išnykęs, nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos.

3. Kaimynų sutikimas dėl pavojingo ar kovinio šuns laikymo. (Jei asmuo gyvena dvibučio ar daugiabučio namo bute, privalomas visų namo pilnamečių asmenų sutikimas; jei asmuo gyvena individualiame name, privalomas besiribojančių namų valdų savininkų, jų pilnamečių šeimos narių sutikimas).

4. Pažyma, kad išklausytas privalomas kursas agresyvių šunų turėtojams.

5. Dokumentas, įrodantis šuns kilmę, veislę.

6. Juridiniai asmenys be visų nurodytų dokumentų pateikia juridinio asmens valdymo organo sprendimą paskirti atsakingą asmenį už agresyvų šunį.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės adminisracijos seniūnijų
atsakingi asmenys:

Daujėnų seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotojas Sigitas Savickas, 
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 48 116, el. p. daujenusen@pasvalys.lt 

Joniškėlio apylinkių seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Rūta Liberienė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 38 369, el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt 

Joniškėlio miesto seniūnija:
Seniūnijos specialistė Indrė Danilevičė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 38 245, el. p. joniskeliomsen@pasvalys.lt

Krinčino seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Anelė Užkurienė,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 44 189, el. p. krincinosen@pasvalys.lt 

Namišių seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Simona Valantonienė,
Namišiai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 47 373, el. p. namisiusen@pasvalys.lt

Pasvalio apylinkių seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Mainionienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys,
tel. (8 451) 34 314, 50 229, el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt

Pasvalio miesto seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Valotkienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys,
tel. (8 451) 34 231, el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt

Pumpėnų seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Asta Raudonienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 43 665, el. p. pumpenusen@pasvalys.lt

Pušaloto seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Vaida Ogintienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 46 667, el. p. pusalotosen@pasvalys.lt 

Saločių seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Zita Šimaitienė,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 40 435, el. p. salociusen@pasvalys.lt

Vaškų seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Balzarevičienė,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 41 133, el. p. vaskusen@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Daujėnų seniūnijos seniūnas Gintaras Zuoza,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 48 116, el. p. daujenusen@pasvalys.lt;

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r. 
tel. (8 451) 38 369,
el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r.,
tel. (8 451)38 245,
el. p. joniskeliomsen@pasvalys.lt

Krinčino seniūnijos seniūnas Gintautas Venskevičius,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 44 189, el. p. krincinosen@pasvalys.lt;

Namišių seniūnijos seniūnas Kęstutis Valantonis,
Namišiai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 47 373, el. p. namisiusen@pasvalys.lt;

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba,
Vilniaus g. 5, Pasvalys,
tel. (8 451) 34 314, el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt

Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras,
Vilniaus g. 5, Pasvalys,
tel. (8 451) 34 425, el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt

Pumpėnų seniūnijos seniūnė Regina Rapkevičienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 43 665, el. p. pumpenusen@pasvalys.lt

Pušaloto seniūnijos seniūnė Paulyna Stravinskienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 46 749, el. p. pusalotosen@pasvalys.lt

Saločių seniūnijos seniūnas Romanas Gaudiešius,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 40 435, el. p. salociusen@pasvalys.lt

Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 41 133, el. p. vaskusen@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Prašyme nurodoma: besikreipiančio asmens kontaktai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), adresas, kuriame bus laikomas agresyvus šuo.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymas įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. liepos
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. liepos
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1