Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių (privačių) institucijų, vykdančių švietimo programas, įregistravimas švietimo ir mokslo institucijų registre

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS8.10.

2.

Administracinės paslaugos versija

2020-11-19

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių (privačių) institucijų, vykdančių švietimo programas, įregistravimas švietimo ir mokslo institucijų registre

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Švietimo ir mokslo institucijų duomenų bazėje registruojami ir tvarkomi Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklų, švietimo pagalbos ir kitų institucijų, vykdančių švietimo programas, žinybiniai duomenys, kurie pateikti Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatuose.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-834 redakcija).
2.Švietimo ir mokslo institucijų registro duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-657 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. V-838 redakcija).
3.Švietimo ir mokslo institucijų registro techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2014 m. liepos 25 d. įsakymu Nr.V1-60.
4. Švietimo ir mokslo institucijų registro naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. ISAK-643.
5.Detali darbo su Švietimo ir mokslo institucjų registro duomenimis instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ISAK-915.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Švietimo įstaigos duomenų registravimo kortelę.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Švietimo įstaigos ir jos padalinių nuostatus (įstatus), savivininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimus dėl švietimo įstaigos ir jos padalinių nuostatų patvirtinimo ir jų pakeitimo.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyrius

Atsakingas asmuo:
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Virginija Bajoriūnaitė,
tel. 8 451 54 062, 8 658 34 217,
el. p. v.bajoriunaite@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas
Gvidas Vilys,           
tel.  8 699 46 061, 8 663 51 644,
el. p. g.vilys@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

2 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Bendrojo lavinimo mokyklos duomenų registravimo kortelė

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos duomenų registravimo kortelė

Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelė

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos duomenų registravimo kortelė

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos duomenų registravimo kortelė

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos duomenų registravimo kortelė

Profesinio mokymo įstaigos duomenų registravimo kortelė

Švietimo pagalbos įstaigos domenų registravimo kortelė

Švietimo įstaigos užpildytas duomenų registravimo korteles pateikia Švietimo ir sporto skyriui, 307 kab. (III a.) arba elektroniniu būdu prisijungus prie Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR) adresu www.smir.smm.lt.

Rekomenduotina duomenis teikti elektroniniu būdu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR)
http://www.smir.smm.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Švietimo įstaigos užpildytas duomenų registravimo korteles pateikia Švietimo ir sporto skyriui, 307 kab. (III a.) arba elektroniniu būdu prisijungus prie Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR) adresu http://www.smir.smm.lt

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymas įtraukimas į dokumentų apskaitą

 Švietimo ir mokslo institucijų registras

 

 

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. birželio
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. birželio
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4