Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS2.14.

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-13

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo anuliavimą. Įrašas anuliuojamas, jei tam pačiam asmeniui įrašytas antras toks pat įrašas, ar buvo įrašytas atkurtas civilinės būklės akto įrašas ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas; jei santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties. Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. 

2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864).

3. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (2010 m. gruodžio 2 d., Nr. XI-1196).

4. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d., Nr. XII-2111).

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas (1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374).

6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (2000 m. sausio 11 d., Nr. VIII-1524).

7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725Nr. VIII-1725).

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.

11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.

12. 1961 m. spalio 5 d. Hagos Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1.Prašymas;
2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3.Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas.
4.Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;
5. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;
6.Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopija, jeigu civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas teismo sprendimo, priimto iki 2001-07-01 pagrindu, arba teismo sprendimas priimtas po 2001-07-01, tačiau pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipėsi anksčiau negu teismas savo sprendimą pateikė civilinės metrikacijos įstaigai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Dokumentai, patvirtinantys civilinės būklės akto įrašo buvimą.
Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius 

Atsakingas asmuo:
Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vitalija Gegužinskienė,
tel. 8  (451) 54 107,
el. p. v.geguzinskiene@pasvalys.lt

Kitas paslaugos vykdytojas:
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rita Sipavičienė, 
tel. (8 451) 54 107,
el. p. r.sipaviciene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rita Sipavičienė,
tel. (8 451) 54 107,
el. p. r.sipaviciene@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pareiškėjai prašymą gali pateikti ir elektroniniu būdu Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS http://mepis.vrm.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas (panaikinamas) civilinės metrikacijos skyriaus iniciatyva, teismo sprendimu arba asmens prašymu. Administracinė paslauga galutinė. Po civilinės būklės aktų įrašo anuliavimo sunaikinami išduotieji civilinės būklės liudijimai, gadinamas civilinės būklės akto įrašas. Civilinės būklės akto įrašas įstaigoje yra perbraukiamas. Sudaromas Civilinės būklės papildymo ar     pakeitimo įrašas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Civilinės būklės akto įrašo papildymo ar  pakeitimo įrašas įtraukiamas į Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazę.

 

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2