Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS2.19.

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-13

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Suteikiant šią paslaugą, pareiškėjams išduodami šių rūšių civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai, nuorašai, kopijos:
• gimimo, 
• santuokos,
• santuokos nutraukimo,
• mirties,
• civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ir papildymo.
Suteikiant šią paslaugą, taip pat gali būti išduodami išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją „Dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis“. Pagal šią Konvenciją išduotų išrašų iš gimimo, santuokos ir mirties įrašų nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) ir versti į juos priimančios valstybės, prisijungusios prie minėtos Konvencijos, kalbą.
Šiuo metu Konvencijos dalyvėmis yra šios valstybės: Austrijos Respublika, Belgijos Karalystė, Bosnija ir Hercegovina, Graikijos Respublika, Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Juodkalnijos Respublika, Kroatijos Respublika, Lenkijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Moldovos Respublika, Nyderlandų karalystė, Portugalijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Serbijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Šveicarijos Konfederacija, Turkijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Bulgarijos Respublika, Estijos Respublika, Rumunijos Respublika.
Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima civilinės metrikacijos įstaigai pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. 

2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864).

3. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (2010 m. gruodžio 2 d., Nr. XI-1196).

4. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d., Nr. XII-2111).

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas (1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374).

6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (2000 m. sausio 11 d., Nr. VIII-1524).

7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725Nr. VIII-1725).

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.

11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.

12. 1961 m. spalio 5 d. Hagos Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Jeigu dėl civilinės būklės aktų įrašų nuorašų, išrašų, kopijų gavimo kreipiasi įpėdiniai pagal įstatymą ar testamentą - giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai, testamentas;
4. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;
5. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius

Atsakingas asmuo:
Civilinės metrikacijos skyriaus vyresn. specialistė Sandra Kvedarienė, 
tel. (8 451) 54107,
el. p. s.kvedariene@pasvalys.lt

Kitas paslaugos vykdytojas:
Civilinės metrikacijos skyriaus vyresn. specialistė Vitalija Gegužinskienė,
tel. (8 451) 54107,
el. p. v.geguzinskiene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rita Sipavičienė,
tel. (8 451) 54 107,
el. p. r.sipaviciene@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nuo 1 dienos iki 30 dienų (kai įrašas saugomas kitų rajonų civilinės metrikacijos įstaigose arba Lietuvos valstybiniame istorijos archyve).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo ar išrašo išdavimą - 2,90 Eur.

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300. Įmokos kodas 52867.

Pastaba. Už prašymą iš anksto nereikia mokėti, nes paslauga gali būti nesuteikta.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pareiškėjai prašymą gali pateikti ir elektroniniu būdu Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS http://mepis.vrm.lt

Pastaba. Atvykstant pasiimti pažymos reikia pateikti reikalingų dokumentų originalus.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga galutinė. Išduodamas civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas.Prireikus iš užsienio valstybių institucijų gauti civilinės būklės akto įrašą, asmenys į užsienio valstybių institucijas gali kreiptis tiesiogiai arba Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo numeris fiksuojamas išrašų išdavimo žurnale ir Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazėje.

 

Transliacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 
 

Pasaulio Pasvalys

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Transliacija

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 
 

Pasaulio Pasvalys

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji