Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS11.15.

2.

Administracinės paslaugos versija

2020-05-20

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami jei:
1. asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir/ar kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis;
2. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;
3. pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;
4. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo.
5. gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.


Deklaravimo duomenys naikinami jei:
1.gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);
2. panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
5. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;
6. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;
7. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo;
8. asmeniui mirus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą.

1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 801 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1232 "Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo".
3. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-294 "Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens pateikiami dokumentai:
1. Prašymas dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, panaikinimo (gali būti pateikiamas raštu asmeniui atvykus į seniūniją, paštu arba elektroniniu būdu žemiau nurodytais el. pašto adresais).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė), jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu- šio dokumento kopija.
3. Esant būtinumui - kiti dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, įsiteisėjęs teismo sprendimas, ištuokos/santuokos liudijimas pagal atitinkamą situaciją, jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu - šių dokumentų kopijos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Deklaravimo įstaiga turi teisę pareikalauti, kad gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, pateikęs prašymą, pateiktų teisingus deklaravimo duomenis ir nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

Seniūnijos darbuotojas prašymą užregistruoja deklaravimo įstaigoje ir (jei gali naudotis kitais valstybės registrais bei klasifikatoriais) patikrina deklaravimo duomenų teisingumą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos

Seniūnijų darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-12 val., 12.45 -17 val.,
Penktadieniais 8-12 val., 12.45-15.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Atsakingi asmenys:
Pasvalio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Valotkienė,
Pasvalio miesto seniūnijos specialistė Jurgita Markevičiūtė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 231,
el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt.

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Mainionienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 314,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt.

Joniškėlio miesto seniūnijos specialistė Indrė Danilevičė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 245,|
el. p.joniskeliomsen@pasvalys.lt.

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja Rūta Liberienė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r.,
tel. (8 451)  38 369, el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt.

Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas Sigitas Savickas,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 48 116, el. p. daujenusen@pasvalys.lt.

Krinčino seniūnijos seniūno pavaduotoja Anelė Užkurienė,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r., tel. (8 451) 44 189,
el. p. krincinosen@pasvalys.lt.

Namišių seniūnijos seniūno pavaduotoja Simona Valantonienė,
Namišiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt.

Pumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja Asta Raudonienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 43 665,
el. p. pumpenusen@pasvalys.lt.

Pušaloto seniūnijos seniūno pavaduotoja Vaida Ogintienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r., tel. (8 451) 46 667,
el. p. pusalotosen@pasvalys.lt.

Saločių seniūnijos seniūno pavaduotoja Zita Šimaitienė,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 40 435,
el. p. salociusen@pasvalys.lt.

Vaškų seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Balzarevičienė,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 41 133, el. p. vaskusen@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451)  34 425,
el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt.

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 314,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt.

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys, 
Vytauto g. 25, Joniškėlis,
tel. (8 451) 38 245,
el.p. joniskeliomsen@pasvalys.lt

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 38 369,
el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt.

Daujėnų seniūnijos seniūnas Gintaras Zuoza,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 48 116,
el. p. daujenusen@pasvalys.lt.

Krinčino seniūnijos seniūnas Gintautas Venskevičius,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 44 189,
el. p. krincinosen@pasvalys.lt.

Namišių seniūnijos seniūnas Kęstutis Valantonis,
Namišiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt

Pumpėnų seniūnijos seniūnė Regina Rapkevičienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 43 665,
el. p. pumpenusen@pasvalys.lt.

Pušaloto seniūnijos seniūnė Paulyna Stravinskienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 46 749,
el. p. pusalotosen@pasvalys.lt

Saločių seniūnijos seniūnas Romanas Gaudiešius,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 40 435,
el. p. salociusen@pasvalys.lt

Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas,

Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.,
tel. (8 451) 41 133,
el. p. vaskusen@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Interesantui suteikiama galimybė internetu parsisiųsti reikalingą elektroninę prašymo formą ir ją užpildyti.

Asmuo gali pateikti prašymą su pridedamais dokumentaus elektroniniu paštu, atsiųsti el.paštu arba atvykus tiesiogiai į seniūniją.

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis 2.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigai priėmus sprendimą dėl duomenų taisymo, keitimo, naikinimo arba gavus pranešimą iš valstybės institucijų, išduodančių dokumentus, suteikiančius teisę laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, duomenys įrašomi į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentai įtraukiami į seniūnijos apskaitos registrus ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji