Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Leidimo organizuoti renginį išdavimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS11.8.

2.

Administracinės paslaugos versija

2020-05-15

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Pasvalio rajono savivaldybės viešose vietose.

Leidimo nereikia renginiams vykstantiems uždarose patalpose bei privačiose teritorijose.

Taip pat nereikia leidimų renginiams, kuriuos organizuoja:

• valstybės valdžios ir valdymo institucijos;

• Seimo nariai ir Savivaldybės tarybos nariai kaip susitikimus su rinkėjais;

•valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos tikybos apeigoms atlikti bažnyčiose, maldos namuose, kapinėse ir kitose tam skirtose specialiose vietose;

• fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu renginyje dalyvauja iki 10 asmenų, o renginio trukmė ne ilgesnė kaip 1 valanda.

• renginiams, kuriuos organizuoja Savivaldybės įstaigos, ir kurie vyksta pagal įstaigos vadovo patvirtintą planą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T1-114 "Dėl renginių organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos patvirtinimo".

2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. DV-298 "Dėl renginių organizavimo Pasvalio rajono viešosiose vietose dokumentų formų patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Renginio organizatoriai, pateikia prašymą seniūnijos, kurios teritorijoje organizuos renginį, seniūnui.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų
atsakingi asmenys:

Daujėnų seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotojas Sigitas Savickas,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 48 116,
el. p. daujenusen@pasvalys.lt

Joniškėlio apylinkių seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Rūta Liberienė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 369,
el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt

Joniškėlio miesto seniūnija:
Seniūnijos specialistė Indrė Danilevičė,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 245,
el. p. joniskeliomsen@pasvalys.lt

Krinčino seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Anelė Užkurienė,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r., tel. (8 451) 44 189,
el. p. krincinosen@pasvalys.lt

Namišių seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Simona Valantonienė,
Namišiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt

Pasvalio apylinkių seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Mainionienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 314; (8 451) 50 229,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt

Pasvalio miesto seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Daiva Valotkienė,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 231,
el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt

Pumpėnų seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Asta Raudonienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 43 665,
el. p. pumpenusen@pasvalys.lt

Pušaloto seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Vaida Ogintienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r., tel. (8 451) 46 667,
el. p. pusalotosen@pasvalys.lt

Saločių seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Zita Šimaitienė,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 40 435,
el. p. salociusen@pasvalys.lt

Vaškų seniūnija:
Seniūnijos seniūno pavaduotoja Nijolė Balzarevičienė,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r., tel. (8 451) 41 133,
el. p. vaskusen@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Daujėnų seniūnijos seniūnas Gintaras Zuoza,
Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio r., (8 451) 48 116,
el. p. daujenusen@pasvalys.lt

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas Donatas Dilys,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 245,
el. p. joniskeliomsen@pasvalys.lt

Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas Rimantas Užuotas,
Vytauto g. 25, Joniškėlis, Pasvalio r., tel. (8 451) 38 369,
el. p. joniskelioasen@pasvalys.lt

Krinčino seniūnijos seniūnas Gintautas Venskevičius,
Žalgirio g. 16, Krinčinas, Pasvalio r., tel. (8 451) 44 189,
el. p. krincinosen@pasvalys.lt

Namišių seniūnijos seniūnas Kęstutis Valantonis,
Namišiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 47 373,
el. p. namisiusen@pasvalys.lt

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba,
Vilniaus g. 5, Pasvalys , tel. (8 451) 34 314,
el. p. pasvalioasen@pasvalys.lt

Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras,
Vilniaus g. 5, Pasvalys, tel. (8 451) 34 425,
el. p. pasvaliomsen@pasvalys.lt

Pumpėnų seniūnijos seniūnė Regina Rapkevičienė,
Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai, Pasvalio r., tel. (8 451) 43 665,
el. p. pumpenusen@pasvalys.lt

Pušaloto seniūnijos seniūnė Paulyna Stravinskienė,
Joniškėlio g. 16, Pušalotas, Pasvalio r., tel. (8 451) 46 749,
el. p. pusalotosen@pasvalys.lt

Saločių seniūnijos seniūnas Romanas Gaudiešius,
Vytauto g. 9, Saločiai, Pasvalio r., tel. (8 451) 40 435,
el. p. salociusen@pasvalys.lt

Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas,
Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r., tel. (8 451) 41 133,
el. p. vaskusen@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Seniūnijos seniūnas leidimą organizuoti renginį išduoda ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki renginio pradžios.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą:

• Pasvalio miesto stadione – 290 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 87 Eur;

• Pasvalio parko didžiojoje ir mažojoje estradose – 87 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 29 Eur;

• Pasvalio Smegduobių parke – 58 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 29 Eur;

• kitose Pasvalio, Joniškėlio miestų vietose – 29 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 15 Eur;

• kaimiškoje seniūnijoje – 15 Eur parai, už kiekvieną kitą parą po 6 Eur;

• už reklaminius renginius - 8 Eur 1 valandai.

 

Mokestis mokamas į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus (įmonės kodas 288787660) sąskaitą LT29 4010 0426 0003 0055 DNB AB banke.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Prašyme turi būti nurodyta:

• renginio organizatoriaus duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė);

• renginio forma;

• renginio turinys;

• renginio data, pradžios ir pabaigos laikas (nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);

• renginio vieta, eitynių ar procesijų ir paradų maršrutai;

• numatomas renginio dalyvių ir žiūrovų skaičius;

• informacija apie renginio dalyvių ir žiūrovų saugumo, higienos reikalavimų ir medicinos pagalbos užtikrinimą;

• prekybos organizavimo tvarka;

• renginiui skirtos teritorijos sutvarkymo planas;

• priemonės želdiniams, vandens telkiniams ir kt. apsaugoti;

• ne mažiau kaip dviejų renginio organizatorių ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už renginio organizavimą, vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai ir telefonai;

• pridedamų dokumentų sąrašas.

Jei renginys rengiamas žaliuosiuose plotuose, prašymas turi būti suderintas su atitinkamu Savivaldybės administracijos specialistu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio dienos.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. liepos
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. liepos
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1