Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, licencijų dublikatų išdavimas

 

Eil.  Nr.

Pavadinimas                                             

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Bendrasis. 21

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-15

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, licencijų dublikatų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija išduoda, pratęsia licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančiais teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios Savivaldybės teritorijoje.
Pasikeitus fizinio asmens vardui, pavardei, gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita licencijos pakeičiamos.
Praradusiai licenciją įmonei išduodamas licencijos dublikatas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434;
2. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, norintis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą turi pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą;
2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę (ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją; viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją; fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą);
5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje  narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
6. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentua ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
8. teisę į vežėjo valdymo centrą, nurodytą taisyklių 29.2 punkteę, patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
9. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
Praradusiam licenciją vežėjui išduodamas dublikatas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas,

tel. (8 451) 54 101, el. p. e.tuskenas@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė,
tel. (8 451) 54 106, el. p. r.gedviliene@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos išduodamos, pratęsiamas jų galiojimas per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo. Licencijos turi būti pakeistos per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo. Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Licencijos išdavimas - 68 Eur;
Licencijos pratęsimas - 68 Eur;
Licencijos duomenų pakeitimas - 10 Eur;
Licencijos dublikato išdavimas - 7,2 Eur.
Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300. Įmokos kodas 52767

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gegužės
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gegužės
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6