Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ŽŪS-17

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-28

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Laikytojai, įtarę gyvūnų užkrečiamąją ligą, privalo nedelsdami apie tai pranešti apskrities, miesto, rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – teritorinei VMVT). Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio vietoje įvertinami ir atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susidarė nuo pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį iki jos likvidavimo. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio židinyje susidarę nuostoliai atlyginami laikytojui tik tuo atveju, jei apie gyvūnų užkrečiamosios ligos įtarimą buvo nedelsiant pranešta teritorinei VMVT ir laikytojas ėmėsi visų saugos priemonių, kad gyvūnų užkrečiamosios ligos sukėlėjas neišplistų. Laikytojai praranda teisę į atlyginimą už nuostolius, jei nesilaiko gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio metu nustatomų nurodymų, gyvūnų apsaugos, laikymo taisyklių ar tyčia nesiėmė priemonių, kurios leistų apsaugoti gyvūnus nuo gyvūnų užkrečiamosios ligos ar jos padarinių. Likviduojant gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį, laikytojams iki 100 procentų atlyginami nuostoliai, patirti:
-sunaikinus gyvūnus likviduojant gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį;
-sunaikinus gyvūninius produktus;
-sunaikinus pašarus, lesalus, pašarines žaliavas, kurių negalima dezinfekuoti;
- atlikus patalpų valymą, dezinsekciją ir dezinfekciją.

Savivaldybėse sudaroma nuolatinė Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, įvertinimo komisija (toliau - savivaldybės komisija), į kurią įeina laikytojų atstovai, teritorinių VMVT specialistai, kitų kompetentingų institucijų specialistai. Pasireiškus gyvūnų užkrečiamajai ligai, teritorinės VMVT specialistai atlieka epizootinį tyrimą, duoda nurodymus vykdyti skubias specialiąsias veterinarijos priemones, t. y. sunaikinti gyvūnus, sunaikinti gyvūninius produktus, pašarus, lesalus, pašarines žaliavas, atlikti patalpų valymą, dezinsekciją, dezinfekciją ir kontroliuoja šių priemonių taikymą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administraci nės paslaugos teikimą

Lietuvos   Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymai  2010-07-16 Nr. 3D-677 ir 2015-01-05 Nr. 3D-2

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laikytojai dėl patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po oficialaus paskelbimo apie užkrečiamosios ligos protrūkio likvidavimą kreipiasi į savivaldybių komisijas ir pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą atlyginti nuostolius, patirtus likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius
2. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į sunaikintą turtą.
3. Draudimo bendrovės pažymą, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ir  
1. prašymą atlyginti nuostolius, patirtus likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius
2. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į sunaikintą turtą.
3. Draudimo bendrovės pažymą, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Sabienė,
tel. 8 451 54124 el. p. a.sabiene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Justas Zabėla,
tel. (8 451) 54115, el. p. j.zabela@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tuo momentu kai kreipiasi.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokamai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymus padeda užpildyti savivaldybės darbuotojas. Formos patvirtintos Žemės ūkio ministro įsakymu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

VĮ ŽŪIKVC Gyvulių registras

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Galutinis administravimo patvirtinimas atliekamas NMA prie Žemės ūkio ministerijos

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai

Artimiausi renginiai

2020 m. rugpjūčio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji