Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Šilumos tiekimo licencijų išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS6.8.

2.

Administracinės paslaugos versija

2016-05-01

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas. dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybė išduoda šilumos tiekimo licencijas šilumos tiekėjams, tiekiantiems per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, jas keičia, sustabdo, panaikina jų galiojimą.

Išduota licencija keičiama, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.

2.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtintos „Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas, kuriame turi būti nurodytas šilumos tiekimo įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, įmonės vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris; nurodoma numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri apibrėžiama pridedamuose šilumos tinklų masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų tinklų ribas.

2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų ar kito, juos atitinkančio, steigimo dokumento kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.

3. informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir vykdymo organus.

4. Įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą.

6. Šilumos perdavimo tinklo įrenginių nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinančius dokumentus.

7. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.

8. Mokomąjį pavedimą su banko žyma arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

9. Valstybės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotų leidimų (atestatų) verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio ir plėtros skyrius

 

Atsakingas asmuo:

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus pastatų ir statinių priežiūros inžinierė Drąsutė Baliūnienė,

tel. (8 451)  54 118, el.p. d.baliuniene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vietinio ūkio plėtros skyriaus vedėjas Antanas Asauskas,

tel. (8 451)  54 128, el. p. a.asauskas@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:

- už šilumos tiekimo licencijos išdavimą – 376 Eur;

- už licencijos patikslinimą ar dublikato išdavimą – 20  Eur.

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą                       Nr. LT247300010112394300. Įmokos kodas 53067)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma išduoti arba pakeisti licenciją

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu "Elektroninių valdžios vartų" interneto svetainėje adresu http://www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. lapkričio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2020 m. lapkričio
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji