Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Jaunavedžių dėmesiui

SANTUOKOS REGISTRAVIMO NORINČIŲJŲ SUSITUOKTI ASMENŲ PASIRINKTOJE VIETOJE TVARKOS APRAŠAS


Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo, rekomenduojama šiuo laikotarpiu atsisakyti registruoti santuoką sutuoktinių pasirinktoje vietoje ir ceremoniją perkelti į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas, arba būsimiesiems sutuoktiniams pasiūlyti santuokos registravimą perkelti į vėlesnę datą.
Jei dėl svarbių priežasčių norintys susituokti asmenys negali santuokos datos nukelti į vėlesnę datą, rekomenduojama riboti dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičių iki 5 asmenų (neįskaičiuojant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo). Būtina laikytis visų rekomenduojamų saugumo reikalavimų (atstumų laikymasis, veido apsaugos kaukės, rankų dezinfekavimas).


2020 m. spalio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau ‒ Įsakymas)[1].
Naujos taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/65a5ecc0cd4111e69185e773229ab2b2/asr
[1] Žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4a1a2001a8811ebb0038a8cd8ff585f.


PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ


Prašymą santuokai registruoti Jūs galite pateikti asmeniškai atvykę į Civilinės metrikacijos skyrių, registruotu paštu arba per kurjerį.
Prašymas registruoti santuoką priimamamas ir derinama santuokos data ir laikas tik tada, kai yra pateikiami visi būtini dokumentai ir valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitas. Santuoka registruojama ne anksčiau nei po mėnesio po prašymo įregistruoti santuoką priėmimo. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu ar per kurjerį, civilinės metrikacijos įstaigai  kartu su šiuo prašymu, pasirašytu abiejų norinčių susituokti asmenų,  pateikiamos jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.
Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, civilinės metrikacijos įstaigai paduodamas prašymą įregistruoti santuoką, privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių.  Pažyma turi būti patvirtinta Apostille arba legalizuota, jei tarptatutinės sutartys nenumato kitaip, ir išversta į lietuvių kalbą.
Norėdami pateikti prašymą elektroninio ryšio priemonėmis, turėtų atlikti šiuos veiksmus:
Atsisiųsti prašymo formą pasinaudodami šia nuoroda: 

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis/paslaugos/-/asset_publisher/jTv8/content/prasymo-sudaryti-santuoka-priemimas-ir-santuokos-registravimas?_101_INSTANCE_jTv8_entryDetailView=true&redirect=https%3A%2F%2Fmepis.registrucentras.lt%2Fweb%2Fmepis%2Fpaslaugos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jTv8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2


Nuotoliniu būdu susisiekti su metrikacijos skyriumi dėl reikalingos informacijos suteikimo (galima santuokos registravimo data ir laikas, rinkliavos sumokėjimui būtini rekvizitai, kita jiems aktuali informacija).
Užpildytą prašymą ir kitus dokumentus atsiųsti į metrikacijos įstaigos elektroninį paštą.
Elektroninėmis priemonėmis pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką turi būti pasirašytas abiejų norinčių susituokti asmenų ir suskaitmenintas, kartu su juo turi būti pateikti suskaitmeninti tų asmenų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai. Jei prašymą tuoktis teikia užsienietis – dar ir anksčiau nurodyti užsieniečiams privalomi dokumentai.
Iki santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigai sutartu laiku  turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.         
Jei norintis susituokti asmuo yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateiktas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas.


Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus informacija

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. birželio
P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4