Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Jaunavedžių dėmesiui

SANTUOKOS REGISTRAVIMO NORINČIŲJŲ SUSITUOKTI ASMENŲ PASIRINKTOJE VIETOJE TVARKOS APRAŠAS


Nuo 2021 m. liepos 1 d. taikoma: naujausios redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/aoUkaKlagf) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų paslaugų teikimo sąlygų nuostatos“ (toliau – OVS) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eec569a0d99d11eb9f09e7df20500045).

Atsižvelgdami į tai, atkreipiame dėmesį į žemiau išdėstytus aspektus, kurie aktualūs organizuojant santuokos registravimo ceremonijas:
santuokos registravimo ceremonijos dalyvių skaičius nėra ribojamas.
Kai santuokos registravimo ceremonija organizuojama atviroje erdvėje, joje dalyvaujantiems asmenims nėra privaloma dėvėti veido apsaugos priemones.
Kai santuokos registravimo ceremonija organizuojama uždarose erdvėse:
- veido apsaugos priemonių dėvėjimas privalomas visiems ceremonijos dalyviams, jeigu ceremonija vyksta uždaroje viešoje erdvėje (OVS 1.1.3 ir 2 p.);
- veido apsaugos priemonių dėvėjimas  privalomas tik civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojams, jeigu ceremonija organizuojama uždaroje privačioje erdvėje (OVS 1.1.5 p.).  


2020 m. spalio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau Įsakymas)[1].
Naujos taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/65a5ecc0cd4111e69185e773229ab2b2/asr
[1] Žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4a1a2001a8811ebb0038a8cd8ff585f.


PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ


Prašymą santuokai registruoti Jūs galite pateikti asmeniškai atvykę į Civilinės metrikacijos skyrių, registruotu paštu arba per kurjerį.
Prašymas registruoti santuoką priimamamas ir derinama santuokos data ir laikas tik tada, kai yra pateikiami visi būtini dokumentai ir valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitas. Santuoka registruojama ne anksčiau nei po mėnesio po prašymo įregistruoti santuoką priėmimo. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu ar per kurjerį, civilinės metrikacijos įstaigai  kartu su šiuo prašymu, pasirašytu abiejų norinčių susituokti asmenų,  pateikiamos jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.
Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, civilinės metrikacijos įstaigai paduodamas prašymą įregistruoti santuoką, privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių.  Pažyma turi būti patvirtinta Apostille arba legalizuota, jei tarptatutinės sutartys nenumato kitaip, ir išversta į lietuvių kalbą.
Norėdami pateikti prašymą elektroninio ryšio priemonėmis, turėtų atlikti šiuos veiksmus:
Atsisiųsti prašymo formą pasinaudodami šia nuoroda: 

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis/paslaugos/-/asset_publisher/jTv8/content/prasymo-sudaryti-santuoka-priemimas-ir-santuokos-registravimas?_101_INSTANCE_jTv8_entryDetailView=true&redirect=https%3A%2F%2Fmepis.registrucentras.lt%2Fweb%2Fmepis%2Fpaslaugos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jTv8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Jei prašymas santuokai buvo pateiktas elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną arba atsiųstas registruotu paštu ar per kurjerį, iki santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigai sutartu laiku  turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.         
Jei norintis susituokti asmuo yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateiktas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas.


Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6