Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Jaunimo organizacijos

PASVALIO RAJONO JAUNIMO ORGANIZACIJOS

PASVALIO RAJONO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS“ (PJOS AS)
Vytauto Didžioji a. 1, Pasvalys
Vadovas: Žygimantas Matulas, tel. 8 622 48 452, el. p. z.matulas@gmail.com
Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ yra demokratinė, savarankiška, savanoriška Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga. Veikla apima visą Pasvalio rajoną.
Tikslai:
- atstovauti Pasvalio rajono jaunimui bei jaunimo organizacijoms valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir kt.
- skatinti Pasvalio rajono jaunimo organizacijų iniciatyvas;
- koordinuoti Pasvalio rajono jaunimo organizacijų vienijimąsi bendradarbiavimo, keitimosi informacija srityse;
- skatinti jaunimo organizacijų savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą.


JAUNŲJŲ KONSERVATORIŲ LYGA
Vilniaus g. 4, LT-39149 Pasvalys
Vadovas Kotryna  Briedytė,  tel.  8 663 63 547,  el. p. pasvalysjkl@gmail.com
Jaunųjų konservatorių lyga puoselėja konservatizmo vertybes, ugdo pilietiškus ir politiškai sąmoningus jaunus žmones bei prisideda prie brandžios demokratijos kūrimo.


MAIRONIEČIŲ ORGANIZACIJA
Vilniaus g. 46, Pasvalys
Vadovas  Dalia Balčiūnienė, tel. 8 686 20 564, el. p. dalia.balciuniene@gmail.com,
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.
Organizacija veikia Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje nuo 2012 m.
Tikslas – domėtis Maironio gyvenimu ir kūryba, siekti pažinti tautos istoriją, semtis meilės ir pagarbos savo kraštui, jo kalbai ir tikėjimui.
Šūkis – Maironio žodžiai: „Paimsme arklą, knygą, lyrą/Ir eisim Lietuvos keliu!“
Maironiečius vienijanti ir telkianti giesmė – Maironio eilėraštis „Užtrauksim naują giesmę“.


PASVALIO RAJONO SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Vilniaus g. 2/14,  Pasvalys  
Vadovė: Diana Kraptavičienė, tel. (8 451) 39 346, mob. tel. 8 655 29 426 el. p. pasvalioskautai@gmail.com 
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas.
Skautų organizacija, jungianti rajono jaunimą skautiškai veiklai, sistemingam ir prasmingam darbui su jaunimu, kad jie augtų sveiki ir dori, sąmoningi lietuviai, kūrybingi asmenys.


PASVALIO ŠAULIŲ KUOPA
Statybininkų g. 19, Pasvalys  
Vadovas Algis Kalvėnas, tel.: (8 451)  50 446, 8 686  10 088, el. p. savanorisak@gmail.com
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, ugdymas, socializacija, prevencija.
Jungia rajono žmones. Ugdo solidarumo, tėvynės gynimo ir stiprinimo jausmus.
Šios organizacijos nariai skatina šviestis, kultūringai pramogauti, įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, propaguoti ir saugoti krašto istoriją.JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIŲ SĄJUNGA
Vilniaus g. 2/14 Pasvalys
Vadovė: Rima Jasėnienė, tel.: 8 611 44 368, el.p. vrjeseniene@gmail.com
Organizacijos veikla – jaunimo užimtumas.
Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga – tai jaunimo susivienijimas, remiantis kaimo jaunimo iniciatyvas pilietiškumo ugdymui, intelektualios, tolerantiškos ir informatyvios asmenybės formavimui, atitinkančias šiuolaikinį nuolat kintantį pasaulį.
Pasvalio rajone veikia 7 jaunųjų ūkininkų ratelių prie Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės gimnazijos, Vaškų, Pumpėnų, Saločių Antano Poškos vidurinių, Daujėnų, Pajiešmenių, Pasvalio Svalios pagrindinių mokyklų.


PASVALIO RAJONO MOKINIŲ PARLAMENTAS
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Vadovai: Vida Stokienė, tel. (8 451)  34 274, mob. tel. 8 656 67 885, el. p. v.stokiene@pasvalys.lt
Organizacijos veikla – moksleiviams rūpimų klausimų sprendimas.
Subūręs Pasvalio rajono mokyklų moksleivių lyderius, atstovauja mokinių interesams, nagrinėja mokiniams aktualias problemas.
Svarbiausias tikslas – susipažinti ir supažindinti moksleivius su demokratijos pagrindais, išmokti kelti problemas ir jas patiems spręsti. Parlamento nariai aktyviai įsijungia į prevencinį darbą, rūpinasi socializacijos klausimais, bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis.


VILEIŠIEČIŲ ORGANIZACIJA
P. Vileišio g. 7, Pasvalys
Vadovė: Birutė Palijanskienė, tel. 8 615  55 407, el. p. vileisieciai@gmal.com, birutelija@gmail.com
Organizacijos veikla – švietimas, informavimas, pilietinis ugdymas, laisvalaikio organizavimas, socialinė pagalba.
Užsienio partneriai, su kuriais vykdoma bendra veikla – Valmiera ( Latvija),  Kragero (Norvegija).
Tai visuomeninė organizacija, kuri jungia besidominčius didžiojo Lietuvos kėlėjo Petro Vileišio gyvenimu, visuomenine ir švietėjiška veikla, jo asmenybe, mokslo, ūkininkavimo, verslininkystės, amatų populiarinimo mintimis ir darbais.


JUVENTUS
Ąžuolyno a. 3, Pumpėnai, Pasvalio r.
Vadovas Domingo Avellaneda, tel. 8 613 48 338, el. p. domingoavellaneda@ive.org
Organizacijos veikla – jaunimo užimtumas.
Tai jaunimo klubas veikiantis prie Pumpėnų parapijos bažnyčios, skleidžiantis kunigo Alfonso Lipniūno idėjas.


PASVALIO KRAŠTO MATEMATIKOS MOKYKLA ROKUNDA
P. Vileišio g. 7, Pasvalys
Vadovai: Antanas Apynis, mob. tel. 8 686 07 321, antanas.apynis@mif.vu.lt
Aušrelė Damošienė, mob. tel. 8 686  99 807, ausradam@gmail.com
Veiklos sritis – jaunimo mokymas.
Mokyklos tikslai:
padėti mokiniams gilinti matematikos žinias ir ugdyti matematinę kultūrą;
- skatinti mokinius domėtis matematikos taikymais;
- kasmet organizuoti rajono 7–10 klasių mokinių matematikos uždavinių sprendimo konkursą;
- skatinti mokinius dalyvauti respublikoje organizuojamuose konkursuose ir padėti pasirengti jiems.


ASOCIACIJA, JAUNIMO INICIATYVINĖ GRUPĖ „MARABU“
Vilniaus g. 7, Vaškai, Pasvalio r. sav.
Vadovė Regina Pocienė, mob. tel. 8 684 86 005, el. p. rpocienė5@gmail.com
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, vietos jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos skatinimas.


PAJIEŠMENIŲ BRASS. Jaunimo neformali grupė.
Pajiešmenių km., Krinčino sen. Pasvalio r.
Vadovas Gediminas Andrašūnas, mob. tel. 8 689 55 303, el.paštas andrasunas@info.lt
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, socializacija, prevencija.
Organizacijos veiklos sritis – jaunimo užimtumas, vietos jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos skatinimas.


Daugiau informacijos
tel. 8 656 67 885, el.p. v.stokiene@pasvalys.lt 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai